Object

Title: Transgressions of law as legal beings ; Nieprawidłowości jako byty prawne

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Transgressions of law as legal beings  
Nieprawidłowości jako byty prawne

Alternative title:

Transgressions of law as legal beings

Creator:

Murat, Leszek

ORCID:

0000-0002-5149-2055

Subject and Keywords:

audit   misconduct   irregularities, theory of audit, philosophy of audit, ontology of audit  
kontrola   nieprawidłowości   wypowiedzi performatywne   teoria kontroli   nauka o kontroli   ontologia kontroli   filozofia kontroli

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.   Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

One of goals of the audit is to reveal irregularities. Usually, audit reports inform about violationsof law as if they objectively exist. The author of the article examines these irregularities from theontological perspective and focuses on three constitutive elements: legal norms, behavior of theauditees, and the incompatibility of norms and behavior. The article reveals – contrary to commonbelief – that irregularities as legal beings exist independently from actual behavior. The “formaldeclaration” of irregularities is the key factor as the act of declaration calls them into being. Therelevance of the audit findings to reality, though desired, is not decisive and even necessary to causeirregularities to start existing.  
Stwierdzanie nieprawidłowości stanowi ważną część kontroli. Choć intuicyjnie wydaje się oczywiste,że nieprawidłowości istnieją obiektywnie, to bliższa analiza ich natury nie pozwala na taką konkluzję.Autor analizuje nieprawidłowości w kategoriach bytu prawnego, skupiając się na trzech elementachkonstytutywnych: wzorcu kontroli, zachowaniu podmiotu kontrolowanego oraz niezgodności pomiędzy wzorcem a zachowaniem. Okazuje się, że każda nieprawidłowość jest bytem odrębnym od zdarzenia i kluczowe znaczenie dla jej istnienia ma „akt wypowiedzenia”, jako że nieprawidłowościstają się poprzez formalne ich wypowiedzenie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118577

DOI:

10.34616/fiuw.2020.1.81.100

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 15, 2021

In our library since:

Dec 3, 2020

Number of object content hits:

79

Number of object content views in PDF format

79

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127343

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Nieprawidłowości jako byty prawne Jun 15, 2021

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information