Object

Title: Wymiar niepodatkowych należności budżetowych w prawie polskim

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wymiar niepodatkowych należności budżetowych w prawie polskim

Alternative title:

Measure of non-tax budgetary receivables in Polish law

Creator:

Miernik, Anna

ORCID:

0000-0002-1695-1965

Subject and Keywords:

non-tax budgetary receivables   public levies   public funds   normative measure model  
niepodatkowe należności budżetowe   daniny publiczne   środki publiczne   normatywny model wymiaru

Abstract:

The subject matter of the research in the study includes Polish legal regulations defining the measure of non-tax budgetary receivables. The purpose of the study is to describe normative mechanisms regarding the measure of non-tax budgetary receivables and to establish the structure of normative measure models characteristic for their basic categories, distinguished on the basis of the criteria adopted in the study. Defining the shape of the normative model concerning the measure of non-tax budgetary receivables consists in sorting out provisions regarding the measure of non-tax budgetary receivables included in various legal regulations, recovering (reading) from their contents the design (structure) of this model and analysing its individual elements. The analysis covers mainly the normative materials, but also case law and opinions on legal doctrine concerning the measure of non-tax budgetary receivables. The study has been prepared on the grounds of the legal dogma method. In addition, theoretical legal considerations are included in the study within the necessary scope. The historical legal method is also used, particularly to present the development of the term ‘non-tax budgetary receivables’ in Polish law.  

Przedmiotem badań w monografii były polskie regulacje prawne normujące wymiar niepodatkowych należności budżetowych. Celem badań było wskazanie na mechanizmy normatywne wymiaru niepodatkowych należności budżetowych oraz ustalenie konstrukcji normatywnych modeli wymiaru charakterystycznych dla podstawowych ich kategorii, wyodrębnionych na podstawie przyjętych w pracy kryteriów. Określenie kształtu normatywnego modelu wymiaru niepodatkowych należności budżetowych polegało na uporządkowaniu zawartych w różnych aktach prawnych regulacji dotyczących wymiaru niepodatkowych należności budżetowych, odtworzeniu (odczytaniu) z ich treści konstrukcji (struktury) tego modelu oraz analizie poszczególnych jego elementów. Analizie poddano przede wszystkim materiał normatywny, ale również orzecznictwo i poglądy doktryny prawa na temat wymiaru niepodatkowych należności budżetowych. Monografię przygotowano na podstawie metody dogmatyczno-prawnej. Ponadto w pracy zawarto w niezbędnym zakresie rozważania teoretycznoprawne. Posłużono się również metodą historyczno-prawną, w szczególności do przedstawienia kształtowania się pojęcia niepodatkowych należności budżetowych w prawie polskim.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kucia-Guściora, Beata. Rec.   Morawski, Wojciech. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

book  
książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128717   ISBN 978-83-66601-50-5 (druk)   ISBN 978-83-66601-51-2 (online)

DOI:

10.34616/23.21.038

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 183)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Anna Miernik

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Nov 10, 2021

In our library since:

Sep 9, 2021

Number of object content hits:

2 132

Number of object content views in PDF format

2146

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139342

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information