Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Współpraca podmiotów działających w mediach społecznościowych z przedsiębiorcami

Creator:

Ptaszyńska, Jadwiga

ORCID:

0000-0002-3061-3938

Subject and Keywords:

influencer   współpraca   umowa

Description:

Tyt. tomu: Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych

Abstract:

Artykuł porusza kwestie związane ze współpracą osób działających w mediach społecznościowych z przedsiębiorcami. Tematyka obejmuje rodzaje zawieranych pomiędzy stronami umów, opis podstawowych zagadnień oraz postulaty de lege ferenda. Analiza opiera się na punkcie widzenia doktryny, judykatury oraz przeprowadzonych badaniach. Celem artykułu jest prezentacja aktualnie obowiązującego stanu prawnego i wykazanie, jakiego rodzaju umowy powinny być zawierane w przypadku podejmowania współpracy przez podmiot występujący w mediach społecznościowych oraz przedsiębiorcę. Ponadto autorka wskazuje możliwości i rozwiązania na przyszłość, które usprawniłyby zawieranie umów z influencerami.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.35.11

Source:

PAd 102060 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 35, 2021, s. 173-186

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg