Object

Title: Cooperation between entities operating in social media and entrepreneurs ; Współpraca podmiotów działających w mediach społecznościowych z przedsiębiorcami

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Cooperation between entities operating in social media and entrepreneurs  
Współpraca podmiotów działających w mediach społecznościowych z przedsiębiorcami

Creator:

Ptaszyńska, Jadwiga

ORCID:

0000-0002-3061-3938

Subject and Keywords:

influencer   collaboration   contract  
influencer   współpraca   umowa

Description:

Tyt. tomu: Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych

Abstract:

The article discusses issues related to the cooperation between people working in social media and entrepreneurs. The topics include the types of contracts exchanged between the parties, description of basic issues and de lege ferenda postulates. The analysis was based on the doctrinal and judicial points of view, as well as the conducted research. The aim of the article is to present the current legal status and to show what kind of contract should be made between an entity appearing in social media and an entrepreneur. In addition, the author identifies opportunities and solutions that would improve arrangements with influencers in the future.  

Artykuł porusza kwestie związane ze współpracą osób działających w mediach społecznościowych z przedsiębiorcami. Tematyka obejmuje rodzaje zawieranych pomiędzy stronami umów, opis podstawowych zagadnień oraz postulaty de lege ferenda. Analiza opiera się na punkcie widzenia doktryny, judykatury oraz przeprowadzonych badaniach. Celem artykułu jest prezentacja aktualnie obowiązującego stanu prawnego i wykazanie, jakiego rodzaju umowy powinny być zawierane w przypadku podejmowania współpracy przez podmiot występujący w mediach społecznościowych oraz przedsiębiorcę. Ponadto autorka wskazuje możliwości i rozwiązania na przyszłość, które usprawniłyby zawieranie umów z influencerami.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128624   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.35.11

Source:

PAd 102060 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 35, 2021, s. 173-186

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jun 3, 2022

In our library since:

Aug 4, 2021

Number of object content hits:

232

Number of object content views in PDF format

237

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139278

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information