Object

Title: The oldest gold mining law in Silesia ; Najstarsze prawo wydobycia złota na Śląsku

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The oldest gold mining law in Silesia  
Najstarsze prawo wydobycia złota na Śląsku

Creator:

Szymański, Jarosław

ORCID:

0000-0002-5434-9385

Subject and Keywords:

gold mining   mining law   Silesia   Duchy of Legnica   Louis I   Wenceslaus I  
wydobycie złota   prawo górnicze   Śląsk   księstwo legnickie   Ludwik I   Wacław I

Description:

Tyt. tomu: Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych

Abstract:

In Silesia, the beginnings of gold mining date back to the turn of the 12th and 13th centuries. The first attempt to legally regulate gold mining was the short mining act found in the municipal book of Lwówek Śląski, dated to the first half of the 13th century. In 1342 Dukes of Legnica, Wenceslaus I and Louis I, issued such a law for Złotoryja. These legal acts, particularly the one of Złotoryja, are the most important regulations regarding the medieval gold mining in Silesia.They relied on the local traditions and experiences; therefore, they feature no borrowings from the Czech or Saxon mining legislation. This can be explained with the “ancient” tradition of gold mining in the area of Złotoryja and Legnica, which allowed for development and establishment of native legal solutions. By ordering to write down such local rules, the dukes confirmed the individual mining traditions of their duchies, which was favourable from their perspective because the tradition pointed to exclusive right of the duke, without accounting for mining local governing bodies. This article presents the oldest legislation regulating gold mining in Silesia. It provides the Polish translation of the laws of Lwówek and Złotoryja, and discusses major rules in comparison to analogical legislation functioning in Bohemia.  

Na Śląsku zaczęto wydobywać złoto na przełomie XII i XIII wieku. Pierwszą próbą prawnego uregulowania wydobycia tego kruszcu była krótka ustawa górnicza odnaleziona w księdze miejskiej Lwówka Śląskiego, datowana na pierwszą połowę XIII wieku. W 1342 roku książęta legniccy Wacław I i Ludwik I wydali takie prawo dla Złotoryi. Owe akty prawne, zwłaszcza złotoryjski, są najważniejszymi regulacjami dotyczącymi średniowiecznego śląskiego górnictwa złota. Ich treść oparta była na lokalnej tradycji i doświadczeniach, stąd też nie występują w nich zapożyczenia z czeskiego oraz saskiego ustawodawstwa górniczego. W niniejszym artykule przedstawiono najstarsze ustawodawstwo regulujące wydobycie złota na Śląsku. Podano tłumaczenie na język polski prawa lwóweckiego oraz złotoryjskiego, jak również omówiono najważniejsze zasady w odniesieniu do analogicznego ustawodawstwa funkcjonującego w Czechach.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128615   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.35.21

Source:

PAd 102060 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 35, 2021, s. 333-346

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jun 3, 2022

In our library since:

Aug 4, 2021

Number of object content hits:

52

Number of object content views in PDF format

55

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139268

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Najstarsze prawo wydobycia złota na Śląsku Jun 3, 2022

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information