Object

Title: Wrocławscy Konsulowie Honorowi. Informator

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wrocławscy Konsulowie Honorowi. Informator

Creator:

Łakota-Micker, Małgorzata

Subject and Keywords:

Wrocław   Lower Silesia   Honorary Consul   Consulate  
Wrocław   Dolny Śląsk   Konsul Honorowy   Konsulat

Abstract:

The publication entitled Wroclaw’s Honorary Consuls. The guide is a study in the nature of a regional monograph. It was created on the basis of direct conversations conducted by the author, interviews with honorary consuls. It consists of two parts. The first is of a chronological and substantive nature, devoted to the history of establishing the institutions of consulates headed by honorary consuls, and the establishment of honorary consuls. The second part, arranged alphabetically, presents twenty consulates with their seat in Wrocław and twenty profiles of contemporary Wrocław honorary consuls (as of 2017). In the Guidebook, apart from profiles of honorary consuls of Wrocław, outstanding Wrocław citizens, people with high professional competences, ethics and authority, you can find practical information on the scope of assistance provided, contact details of consulates. In the era of multiplied international professional, business, cultural, educational and tourist relations that are established in Poland, Lower Silesia and Wrocław, "Informator" provides a lot of specific information, helpful in establishing contacts and solving random problems. It is one of the elements of the promotional strategy of Wrocław, a city where the headquarters of honorary consulates have a long and colorful tradition.(From a review by Professor Barbara Rogowska, University of Wrocław)  

Publikacja pt. Wrocławscy Konsulowie Honorowi. Informator stanowi studium o charakterze monografii regionalnej. Powstała w oparciu o przeprowadzone przez Autorkę bezpośrednie rozmowy, wywiady z konsulami honorowymi. Składa się z dwóch części. Pierwszej o charakterze chronologiczno-rzeczowym, poświęconej historii tworzenia instytucji konsulatów kierowanych przez honorowych konsulów, jak i ustanawiania konsulów honorowych. W części drugiej, ułożonej alfabetycznie, zaprezentowanych zostało dwadzieścia konsulatów, posiadających swoją siedzibę we Wrocławiu i dwadzieścia sylwetek współczesnych, wrocławskich konsulów honorowych (stan na 2017 rok). W Informatorze, poza sylwetkami wrocławskich konsulów honorowych, wybitnych Wrocławian, ludzi o wysokich kompetencjach zawodowych, etyce i autorytecie, znaleźć można praktyczne informacje na temat zakresu udzielanej pomocy, dane kontaktowe konsulatów. W dobie zwielokrotnionych międzynarodowych stosunków zawodowych , biznesowych, kulturalnych, edukacyjnych, turystycznych, jakie są nawiązywane w Polsce, na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu "Informator" dostarcza wielu konkretnych informacji, pomocnych w nawiązywaniu kontaktów i rozwiązywaniu problemów losowych. Stanowi jeden z elementów strategii promocyjnej Wrocławia, miasta w którym siedziby konsulatów honorowych mają swoją długą i barwną tradycję. (Z recenzji Profesor Barbary Rogowskiej, Uniwersytet Wrocławski)

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Małgorzata Łakota-Micker

Date:

2016

Detailed Type:

book  
książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:115732   ISBN 978-83-945599-0-8

Language:

pol

Autor opisu:

em

Object collections:

Last modified:

Sep 8, 2022

In our library since:

Sep 14, 2020

Number of object content hits:

1 041

Number of object content views in PDF format

1051

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/126728

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Wrocławscy Konsulowie Honorowi. Informator Sep 8, 2022

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information