Object

Title: O monopolu na podstawie średniowiecznych summ do Kodeksu Justyniana

PLMET:

click here to follow the link

Title:

O monopolu na podstawie średniowiecznych summ do Kodeksu Justyniana

Creator:

Szymańska, Aleksandra

ORCID:

0000-0003-0569-3005

Subject and Keywords:

monopol   glosatorzy   Azo z Bolonii (1150-1230)   Placentinus

Abstract:

Jedną z intelektualnych podstaw średniowiecznej myśli prawniczej są pisma stanowiące opracowanie prawa rzymskiego zawartego w kompilacji justyniańskiej, których autorami są przedstawiciele szkoły glosatorów – jednej ze szkół prawa, funkcjonującej na przestrzeni wieków średnich. Celem artykułu jest analiza zagadnień związanych z monopolem przedstawionych w jednym z uprawianych przez glosatorów gatunków literatury prawniczej, jakimi są summy. Z problemem monopolu zetknęli się przy okazji lektury jednego z tytułów Kodeksu Justyniana – De monopoliis et de conventu negotiatorum illicito vel artificum ergolaborumque nec non balneatorum prohibitis illicitisque pactionibus, który dotyczy monopoli i niedozwolonych porozumień pomiędzy określonymi podmiotami. Spośród autorów przeanalizowanych summ do Kodeksu na omówienie tego tytułu zdecydowali się Placentinus i Azo. Główny punkt artykułu stanowią więc ich uwagi do wyżej wspomnianego tytułu. Oprócz tego czytelnik znajdzie tutaj wprowadzenie do problematyki związanej z monopolem, jak również krótkie wyjaśnienie, czym są summy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowicka, Dobromiła. Red.   Korzeniewska-Lasota, Anna. Rec.   Stawarska-Rippel, Anna. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

rozdział

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128703   ISBN 978-83-66601-46-8 (druk)   ISBN 978-83-66601-47-5 (online)

DOI:

10.34616/23.21.022

Language:

pol

Abstract Language :

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 181)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Handel w dziejach państwa i prawa

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

May 18, 2023

In our library since:

Sep 6, 2021

Number of object content hits:

114

Number of object content views in PDF format

120

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139210

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information