Object

Title: Consilia a inne gatunki literatury prawniczej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Consilia a inne gatunki literatury prawniczej

Alternative title:

Consilia among other genres of legal literature

Creator:

Szymańska, Aleksandra

ORCID:

0000-0003-0569-3005

Subject and Keywords:

consilia   commentary   glossators   commentators  
consilia   komentarz   glosatorzy   komentatorzy

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

Generally speaking, the consilium is legal advice, which is primarily an analysis of a specific legal problem, drafted in Latin during the Middle Ages and in subsequent centuries by university-trained lawyers. The aim of the paper is to describe the consilium in the context of other legal literary genres used by jurists connected with schools of glossators and commentators to formulate their reflections on the law.  

Najogólniej rzecz ujmując, consilium nazywano poradę prawną, będącą w swej istocie analizą określonego problemu prawnego, sporządzaną w języku łacińskim w średniowieczu i w epokach następnych, najczęściej przez mających uniwersyteckie przygotowanie jurystów. Celem artykułu jest przedstawienie consilium w kontekście innych gatunków literackich, w ramach których juryści związani ze szkołami glosatorów i komentatorów formułowali swoje refleksje nad prawem.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110356   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.120.102

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 2, s. 721-732

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Aug 3, 2020

Number of object content hits:

116

Number of object content views in PDF format

123

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/121031

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Consilia a inne gatunki literatury prawniczej Jul 19, 2023

This page uses 'cookies'. More information