Obiekt

Tytuł: Kwartalnik Prawno-Finansowy. 2020, 1

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Kwartalnik Prawno-Finansowy. 2020, 1

Temat i słowa kluczowe:

finanse publiczne   prawo podatkowe   finanse   prawo   czasopisma

Opis:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Współtwórca:

Miemiec, Wiesława. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Data wydania:

2020

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identyfikator:

ISSN 2544-8382

Język:

pol

Język streszczenia:

pol   eng

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

Kwartalnik Prawno-Finansowy

Ma odniesienie w:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Autor opisu:

WR U/PAdal

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

13 mar 2023

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/135759

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Pobierz opisy publikacji składowych w formacie RDF:

RDF ZIP

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji