Object

Title: Dowody z Facebooka w procesie cywilnym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Dowody z Facebooka w procesie cywilnym

Alternative title:

Facebook digital evidence in civil lawsuit

Creator:

Bijas, Wojciech

Subject and Keywords:

digital evidence   electronic evidence   Facebook evidence   Facebook   hearing of evidence in civil lawsuit   electronic evidence searching   gathering digital evidence   gathering electronic evidence  
dowody cyfrowe   dowody elektroniczne   dowody z Facebooka   Facebook   postępowanie dowodowe   postępowanie cywilne   inne środki dowodowe   zabezpieczanie dowodów cyfrowych   zabezpieczanie dowodów elektronicznych

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

Nearly 10 million people – Poles – have an active account on Facebook. This means that one person in four in our country regularly leaves trace which could be used as a digital evidence. Therefore, it is not odd that in most civil proceedings the parties present evidence from Facebook. In view of huge popularity of presenting in court content from Facebook, this article is devoted to data acquired from the very social networking service. The author especially pays attention to the matter of acquiring and preserving the evidence (however, in civil proceedings these actions are taken by a party itself) and data which may be elicited from the website, and at the same time circumstances which may be proved using such data.  

Niemal 10 milionów osób – tylu Polaków – posiada aktywne konto na Facebooku. Oznacza to, że co czwarta osoba w naszym kraju regularnie pozostawia na tym portalu ślady mogące stanowić dowód cyfrowy. Nie dziwi zatem fakt, że w znacznej części procesów cywilnych strony przedkładają dowody pochodzące z Facebooka. Z uwagi na dużą popularność prezentowania w sądzie treści pochodzących z Facebooka niniejszy artykuł zostanie poświęcony danym pozyskiwanym właśnie z tego portalu społecznościowego. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na kwestię uzyskiwania i utrwalania dowodu (wszakże w postępowaniu cywilnym czynności tych dokonuje przede wszystkim sama strona) oraz danych, jakie można uzyskać z tej witryny, a zarazem okoliczności, których można za ich pomocą dowieść.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Markiewicz, Ryszard. Rec.   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.   Zgryzek, Kazimierz. Rec.

Date issued:

2017

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:124404   ISSN 2082-100X

Language:

pol

Abstract Language :

pol   eng

Relation:

Prawo Mediów Elektronicznych, ISSN 2082-100X. 2017, 2 s. 25-32

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

https://pme.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jul 7, 2023

In our library since:

Apr 30, 2021

Number of object content hits:

1 409

Number of object content views in PDF format

1416

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/134959

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Dowody z Facebooka w procesie cywilnym Jul 7, 2023

This page uses 'cookies'. More information