Object

Title: Ochrona IP programów do audytu stron internetowych pod kątem zgodności z wymogami dostępności cyfrowej i zasadami WCAG 2.1

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ochrona IP programów do audytu stron internetowych pod kątem zgodności z wymogami dostępności cyfrowej i zasadami WCAG 2.1

Alternative title:

IP Protection of Programs Used for Analyzing Compliance with Digital Accessibility Requirements and WCAG 2.1

Creator:

Fabian, Ewa   Markiewicz-Hoyda, Hanna

ORCID:

0000-0003-3061-396X   0000-0002-5522-2239

Subject and Keywords:

digital accessibility   web accessibility   open source licenses   open-source software   copyleft licenses   accessibility testing software   web accessibility evaluation tools   Web Content Accessibility Guidelines 2.1  
dostępność cyfrowa   dostępność stron internetowych   WCAG 2.1   licencje open source   licencje copyleft   oprogramowanie audytorskie do oceny dostępności cyfrowej   narzędzia dostępności cyfrowej

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

The article concerns the issue of ensuring digital accessibility of websites in accordance with the principles of the Web Content Accessibility Guidelines 2.1. It discusses the results of a quantitative study of globally available tools for evaluating digital accessibility. The starting point for the analysis was the World Wide Web Consortium (W3C) digital accessibility tools database. Digital accessibility tools used for audit and development were analyzed in terms of various parameters, including the prevalence of open-source licenses (OSS) and the trends in making such software available over the past 20 years. The authors also examined how the tools for analyzing digital accessibility are used by Polish public entities, based on the information contained in accessibility declarations. Notable practices of Polish public entities were discussed. The study is a publication presenting some of the results of research conducted by the FREE Institute in the field of digital accessibility.  

Artykuł dotyczy zagadnienia zapewniania dostępności cyfrowej stron internetowych zgodnie z zasadami Web Content Accessibility Guidelines 2.1. Omawia wyniki badania ilościowego udostępnianych globalnie narzędzi do badania dostępności cyfrowej. Punktem wyjścia do analizy była baza narzędzi dostępności cyfrowej World Wide Web Consortium (W3C). Przeanalizowano narzędzia służące do audytu i do zapewniania dostępności cyfrowej od strony różnych parametrów, w tym występowania licencji open source (OSS) i tendencji w zakresie udostępniania takiego oprogramowania w ostatnich 20 latach. Zbadano również, jak narzędzia do analizy dostępności cyfrowej są wykorzystywane przez polskie podmioty publiczne, na podstawie informacji znajdujących się w deklaracjach dostępności. Omówiono godne wyróżnienia praktyki polskich podmiotów publicznych. Opracowanie stanowi publikację części wyników badań naukowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Edukacji Elektronicznej w zakresie dostępności cyfrowej.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Markiewicz, Ryszard. Rec.   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.   Zgryzek, Kazimierz. Rec.

Date issued:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal   czasopismo online   czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:122692   doi:10.34616/133274       ISSN 2082-100X

Language:

pol

Relation:

Prawo Mediów Elektronicznych, ISSN 2082-100X. 2020, 4 s. 18-28

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

https://pme.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jul 7, 2023

In our library since:

Feb 23, 2021

Number of object content hits:

176

Number of object content views in PDF format

183

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/133274

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information