Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Dwa oblicza prawa do dostępności cyfrowej

Alternative title:

The two tales of digital accessibility

Creator:

Polański, Przemysław

ORCID:

0000-0001-9708-5335

Subject and Keywords:

dostępność cyfrowa   dozwolony użytek dla osób z niepełnosprawnością cyfrową   WCAG 2.1

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

W niniejszym artykule przedstawione zostanie pojęcie dostępności cyfrowej z obydwu perspektyw, tj. prawa autorskiego oraz prawa dotyczącego dostępności cyfrowej. Z jednej strony nastąpi przybliżenie norm prawnych składających się na prawo autorskie dotyczące dozwolonego użytku utworów przez osoby z niepełnosprawnościami. Z drugiej strony przybliżony zostanie techniczny standard WCAG 2.1 jako fundament prawa do dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych administracji publicznej.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Markiewicz, Ryszard. Rec.   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.   Zgryzek, Kazimierz. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

czasopismo online   czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

ISSN 2082-100X

Language:

pol

Relation:

Prawo Mediów Elektronicznych, ISSN 2082-100X. 2020, 4 s. 4-9

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

https://pme.uni.wroc.pl/

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal