Object

Title: Prawnie uzasadnione interesy jako podstawa przetwarzania danych online

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawnie uzasadnione interesy jako podstawa przetwarzania danych online

Alternative title:

Legitimate interests as a basis for online data processing

Creator:

Czerniawski, Michał

Subject and Keywords:

GDPR   basis of processing data   consen   legitimate interests   marketing   PDPA  
RODO   podstawa przetwarzania danych   zgoda   prawnie uzasadnione interesy   marketing

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

There is no doubt that from the point of view of an administrator of data and giving a subject of data full control over their data, the most dangerous premise legalizing processing of personal data is the consent of a person whose data is in question. Along with technological progress and development of automated processing of personal data, and an increase of their complexity, especially online, acquiring consent, which meets the rules stipulated in legal regulations, becomes a more and more difficult task and less practical from the point of view of an administrator of data. Therefore, i.a. in the context of processing of personal data for online marketing purposes, for non-sensitive personal data, it is more and more preferred to use a legally justified premise of an administrator of data as a legal basis for their processing. In the present article the author analyses reasons of low popularity of legally justified goals realized by administrators as a basis for processing of personal data, which we had to deal with in Poland before 25.5.2018, he also comes up with a thesis that legitimate interests, as a basis of processing of personal data, will quickly become more relevant.  

Nie budzi wątpliwości, że przesłanką legalizującą przetwarzanie danych osobowych, która jest najbezpieczniejsza z perspektywy administratora danych działającego online i która jednocześnie przyznaje podmiotowi danych najpełniejszą kontrolę nad tym, co dzieje się z jego danymi, jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Wraz z postępem technologicznym i rozwojem zautomatyzowanych metod przetwarzania danych osobowych, a także wzrostem ich złożoności, zwłaszcza w Internecie, uzyskanie zgody spełniającej przewidziane w przepisach prawa wymogi staje się zadaniem coraz trudniejszym i mniej praktycznym z punktu widzenia administratora. Stąd też, m.in. w kontekście przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych online, w przypadku danych niebędących danymi wrażliwymi, coraz częściej preferuje się przesłankę prawnie uzasadnionych interesów. W niniejszym opracowaniu autor analizuje przyczyny niewielkiej popularności prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów jako podstawy przetwarzania danych osobowych, z którą mieliśmy do czynienia w Polsce przed 25.5.2018 r., a także stawia tezę, że po rozpoczęciu stosowania RODO powołanie się na prawnie uzasadnione interesy jako taką podstawę stało się znacznie łatwiejsze.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Markiewicz, Ryszard. Rec.   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.   Zgryzek, Kazimierz. Rec.

Date issued:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal   czasopismo online   czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:123495   ISSN 2082-100X

Language:

pol

Relation:

Prawo Mediów Elektronicznych, ISSN 2082-100X. 2018, 3 s. 33-37

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

https://pme.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jul 7, 2023

In our library since:

Mar 1, 2021

Number of object content hits:

318

Number of object content views in PDF format

324

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/133145

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information