Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Osoblivostì spravlânnâ podatku na neruhome majno vìdmìnnogo vìd zemel′noї dìlânki v Ukraїni

Alternative title:

Specyfika podatku od nieruchomości w ukraińskim prawie podatkowym

Creator:

Mostovij, Andrìj

Subject and Keywords:

podatek od nieruchomości   kodeks podatkowy   stawka podatkowa   rodzaje nieruchomości

Description:

Tekst w jęz. ukr., streszcz. w jęz. pol. i ang.

Abstract:

Artykuł poświęcony jest analizie trybu uiszczania podatku od nieruchomości, określonym w kodeksie podatkowym Ukrainy. Analizie poddano każdy z elementów konstrukcji prawnej podatku od nieruchomości. Główną uwagę zwrócono na problemy związane z normatywnym określeniem przedmiotu oraz podstawy podatku od nieruchomość.Pozytywnym elementem normatywnych standardów w zakresie uiszczania podatku od nieruchomości na Ukrainie jest odniesienie go do lokalnych podatków i opłat. Jednocześnie niezrozumiałe i nieuzasadnione jest podejście ustawodawcy do łączenia podatku od nieruchomości, podatku od pojazdu i podatku od ziemi do jednego podatku o nazwie podatek majątkowy. Wszystkie te podatki składają się z niezależnych i osobnych elementów ich konstrukcji prawnej. Wspólną cechą tych obowiązkowych świadczeń pieniężnych jest ich przynależność do lokalnych podatków i opłat. Inne uwagi dotyczące ram regulacyjnych opodatkowania nieruchomości na Ukrainie to brak koordynacji przepisów podatkowych z innymi gałęziami ukraińskiego ustawodawstwa. Dotyczy to pojęcia nieruchomości, które różni się od pojęcia zawartego w normach kodeksu cywilnego Ukrainy. Przepisy prawa cywilnego mają charakter pierwotny w odniesieniu do pojęcia nieruchomości, tym czasem przepisy podatkowe musiałyby być oparte o normy prawa cywilnego i jemu odpowiadać.W artykule stwierdza się, że głównym problemem uiszczania podatku od nieruchomości na Ukrainie jest nieuzasadnione określenie podstawy opodatkowania. W kodeksie podatkowym zostało stwierdzone, że podstawą naliczania podatku od nieruchomości jest jej powierzchnia. Większość gałęzi ukraińskiego ustawodawstwa posługuje się wartością nieruchomości jako wyznaczalną jej cechą. Uznanie za podstawę naliczania podatku powierzchni nieruchomości sprzeczne jest również z zasadą równości opodatkowania. Warto też zwrócić uwagę na sprzeczności w samym kodeksie podatkowym Ukrainy. W jednej z norm kodeksu podatkowego przewidziano prawo rad lokalnych do udzielania ulgi ze względu na sytuację finansową podatnika, gdy powierzchnia takiej nieruchomości stanowi nie więcej niż 300 metrów kwadratowych. W tym kontekście możemy przypuszczać pojawienie się nielogicznej sytuacji, gdzie ulga zostanie udzielona podmiotowi, który ma na własność nieruchomość znajdującą się w kulturalnej lub w biznesowej dzielnicy miasta.Sprzeczności w przepisach podatkowych są wynikiem nieracjonalnego podejścia do definicji przedmiotu podatku od nieruchomości, co z kolei wpływa na problematyczną definicję podstawy opodatkowania, ustanowienie odpowiednich ulg podatkowych i realizacji zasady równości podatników.Przewidziany w ukraińskim ustawodawstwie sposób uiszczania podatków od nieruchomości wymaga reform. Reformę reguł prawnych w tym zakresie należy przeprowadzić z uwzględnieniem przepisów innych gałęzi prawa krajowego, opierając się jednocześnie na pozytywnych doświadczeniach zagranicznych.

Place of publishing:

L'vìv

Publisher:

L'vìvs'kij nacìnal'nij unìversitet ìmenì Ìvana Franka

Contributor:

Marszał, Maciej (1968- ). Red.   Burdìn, Volodimir. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 2082-4939

Source:

PAd P 102216 II

Language:

pol   ukr   eng

Relation:

Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 2017, 8, s. 243-251

Is part of:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Vidavnictvo L'vìvs'kogo nacìonalʹnogo unìversitetu ìm. Ìvana Franka

Autor opisu:

WR U/PAdbg