Obiekt

Tytuł: Selected legally protected goods as a source of professional secrecy in the lawyer profession in Polish law ; Selected legally protected goods as a source of professional secrecy in the lawyer profession in Polish law

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Selected legally protected goods as a source of professional secrecy in the lawyer profession in Polish law  
Selected legally protected goods as a source of professional secrecy in the lawyer profession in Polish law

Tytuł odmienny:

Wybrane dobra prawnie chronione jako źródło tajemnicy w adwokackiej w prawie polskim

Autor:

Białkowska, Paula

ORCID:

0000-0002-4639-3001

Temat i słowa kluczowe:

right to privacy   confidentiality   freedom   freedom of communication   dignity  
prawo do prywatności   poufność   wolność   wolność komunikowania się   godność

Opis:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.   Streszcz. w jęz. ang.

Abstrakt:

The subject of the article is selected legally protected goods, which are the source of legally protected secrets – including lawyer secrets. Goods that are particularly important in this matter are freedom, freedom of communication, right to privacy, and dignity. The article also presents some aspects of the conflict of these goods with goods that are essential for the state and social interest.  
Tematem artykułu są wybrane dobra prawnie chronione, będące źródłem tajemnic prawnie chronionych – w tym tajemnicy adwokackiej. Dobra szczególnie istotne w tej materii to wolność, wolność komunikowania się, prawo do prywatności, a także godność. W artykule ukazano też pewne aspekty konfliktu tych dóbr z dobrami istotnymi dla interesu państwowego oraz interesu społecznego.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Górnicki, Leonard. Red.

Data wydania:

2020

Szczegółowy typ zasobu:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:123601

DOI:

10.34616/fiuw.2020.2.169.180

Język:

eng

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Ma odniesienie w:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Zastępuje:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Lokalizacja oryginału:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2021-06-15

Data dodania obiektu:

2021-03-09

Liczba wyświetleń treści obiektu:

5

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

5

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/131279

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji