Obiekt

Tytuł: Effect on trade between Member Statesas a condition of application of art.107 (1) TFEU: Directions of case-law development ; Wpływ na handel między państwami członkowskimi UE jako przesłanka stosowania art. 107 ust. 1 TFUE. Kierunki rozwoju orzecznictwa

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Effect on trade between Member Statesas a condition of application of art.107 (1) TFEU: Directions of case-law development  
Wpływ na handel między państwami członkowskimi UE jako przesłanka stosowania art. 107 ust. 1 TFUE. Kierunki rozwoju orzecznictwa

Autor:

Grzejdziak, Łukasz

ORCID:

0000-0003-0249-7500

Temat i słowa kluczowe:

EU law   Rules on Competition   State aid Law   Notion of State Aid  
prawo Unii Europejskiej   reguły konkurencji   prawo pomocy państwa   pojęcie pomocy państwa

Opis:

Tyt. tomu: Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania

Abstrakt:

The effect on trade between Member States is considered as one of the elements of the notion of State Aid within the meaning of art.107 (1) TFEU. In the course of the development of the case-law of the CJEU, the interpretation of this condition has evolved. The EU courts gradually devote more attention to its analysis, clarifying its meaning and even (slightly) narrowing its scope. Assess-ment of the condition on the effect on intra-EU trade, as applied by the CJEU, focuses on the supply side of the market — the competitive environment of the beneficiary of aid. The Commission’s decision-making practice develops in a different direction. In numerous cases the Commission held that a measure does not constitute State Aid due to lack of effect on intra-European trade. The Commission has based this approach on the argument of the local scope of the activity of a beneficiary. This approach, based on the assessment of the demand side of the market, though not directly contradictory to the case-law of the CJEU, finds no support in it.  
Wpływ na handel między państwami członkowskimi UE jest jednym z elementów definicyjnych pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. W toku rozwoju judykatury TSUE wykładnia tego warunku ewoluowała. Orzecznictwo stopniowo poświęca jej ocenie więcej uwagi, doprecyzowując znaczenie oraz (nieznacznie) zawężając jej zakres. Ocena spełnienia warunku wpływu na handel wewnątrzunijny stosowana przez TSUE opiera się na analizie podażowej strony rynku — otoczenia konkurencyjnego beneficjenta pomocy. W innym kierunku rozwija się praktyka decyzyjna Komisji. W licznych decyzjach uznawała ona, że środek wsparcia nie stanowi pomocy państwa, ponieważ nie wpływa na handel między państwami członkowskimi UE. Komisja kierowała się tu przede wszystkim argumentem lokalnego zakresu działalności beneficjenta pomocy. Takie podejście, odnoszące się do oceny popytowej strony rynku, choć wprost niesprzeczne z orzecznictwem TSUE, nie znajduje w nim oparcia.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Borkowski, Andrzej. Red.   Małecki, Witold. Red.

Data wydania:

2019

Data zastrzeżenia praw autorskich.:

2019

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:119209

DOI:

10.19195/0524-4544.329.23

Źródło:

PAd P 101182 II

Język:

pol   eng

Powiązanie:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3977. Prawo, ISSN 0524-4544, 2019, 329, s. 287-297

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest wersją:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

14 kwi 2021

Data dodania obiektu:

7 sty 2021

Liczba wyświetleń treści obiektu:

2

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

2

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129725

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji