Object

Title: Gold-plating – problem nadtranspozycji dyrektyw unijnych do krajowego porządku prawnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Gold-plating – problem nadtranspozycji dyrektyw unijnych do krajowego porządku prawnego

Alternative title:

Gold-plating – the problem of overtransposition of EU directives in the internal legal system of the member states

Group publication title:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2022, vol. 11, no 1

Creator:

Kaczor, Kevin

Subject and Keywords:

gold-plating   law of European Union   overimplementation   overtransposition   EU directives   administrativeburdens   Better Regulation   harmonisation of EU law  
gold-plating   prawo Unii Europejskiej   nadimplementacja   dyrektywy Unii Europejskiej   obciążenia administracyjne   lepsze stanowienie prawa   harmonizacja prawa UE   nadtranspozycja

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The article is focused on the question of gold-plating – the overimplementation of EU law by the Member States. Since the beginning of the 21st century, as part of the Better Regulation policy, the European Commission has been striving to simplify EU law, consult it better with representatives of the concerned sectors and avoid imposing unnecessary administrative burdens on citizens and entrepreneurs. One of the indicated sources of this type of unjustified restrictions are the actions of the Member States undertaken at the stage of transposing EU directives into national law. The article presents definitions of this problem, called gold-plating, which are used by the EU institutions and the Member States; the development of research on this issue was also discussed. The text analyses the negative effects of overtransposition of EU directives which not only imposes unnecessary burdens and obligations on EU citizens, but may also lead to a destabilisation of EU law and disrupt the proper functioning of the internal market. At the same time, it is noted that the doctrine also indicates some positive effects of the phenomenon and points to cases where overtransposition of a certain directive is justified.  

Artykuł poświęcony jest zagadnieniu gold-platingu – nadimplementacji prawa unijnego przez państwa członkowskie. Od początku XXI w. w ramach polityki lepszego stanowienia prawa Komisja Europejska dąży do uproszczenia prawa unijnego, lepszego konsultowania go z przedstawicielami zainteresowanych sektorów oraz unikania nakładania na obywateli i przedsiębiorców zbędnych obciążeń administracyjnych. Jednym ze wskazanych źródeł tego typu nieuzasadnionych restrykcji są działania państw członkowskich podjęte na etapie transpozycji dyrektyw unijnych do prawa krajowego. W artykule wskazane zostały definicje tego problemu, określanego gold-platingiem, stosowane przez organy unijne i państwa członkowskie, a także omówiono rozwój badań nad problemem. Analizie poddano negatywne skutki nadtranspozycji dyrektyw unijnych, które nie tylko nakładają zbędne koszty i obowiązki na obywateli UE, ale mogą też prowadzić do destabilizacji prawa unijnego oraz zakłócać prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Jednocześnie zauważono, że w doktrynie wskazywane są również pozytywne skutki gold-platingu oraz przypadki, gdy nadtranspozycja dyrektywy jest uzasadniona.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:133800   doi:10.34616/144215       ISSN 2450-3932

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

May 19, 2022

In our library since:

May 19, 2022

Number of object content hits:

59

Number of object content views in PDF format

64

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/144215

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information