Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Nowe instytucje standaryzacji informowania w ustawie o dostępie cyfrowym

Creator:

Olszewski, Jan

ORCID:

0000-0002-5704-7526

Subject and Keywords:

prawo informacji   dostęp cyfrowy   dostępność informacji   rejestry publiczne   standaryzacja informacji   przekaz danych

Description:

Tyt. tomu: Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania

Abstract:

Publikacja zawiera analizę ważniejszych instytucji z u.d.c.s.a.m.p.p., która wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Generalnym celem ustawy jest opracowanie standardów w zakresie przekazywania informacji przez wskazane w niej organy publiczne w sposób najbardziej czytelny i uczciwy. W opisach poddano badaniom szczególnie kwestie normatywne w zakresie ujednolicania i zwiększania dostępności stron internetowych. W ramach analizy autor najpierw wykazuje nową siatkę pojęciową, następnie zaś najważniejsze instytucje prawne odnoszące się do cyfrowego informowania. W wielu miejscach dostrzega usterki legislacyjne, szczególnie w aspekcie rozmijania się tekstu ustawy z treściami dyrektywy. W wnioskach zaś przedstawiono kilka propozycji w zakresie dalszego doskonalenia przepływu informacji i komunikacji sfery publicznej z społeczeństwem.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Borkowski, Andrzej. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0524-4544  
ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0524-4544.329.40

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3977. Prawo, ISSN 0524-4544, 2019, 329, s. 495-506

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg