Object

Title: Prawo pacjenta do dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawo pacjenta do dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej

Alternative title:

The patient’s right to access to electronic medical records

Creator:

Klimas, Katarzyna

ORCID:

0000-0003-4490-8531

Subject and Keywords:

electronic medical records   right to information   information in healthcare   Polish Medical Information System   patient’s rights   medical law  
elektroniczna dokumentacja medyczna   prawo do informacji   informacja w ochronie zdrowia   System Informacji Medycznej   prawa pacjenta   prawo medyczne

Description:

Tyt. zeszytu: Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki

Abstract:

The article is devoted to the issue of electronic medical records as a progressive instrument of implementation the patient’s right to information. Reason for such analysis is an obligation of archiving medical records only in electronic form in force since 1 January 2018 as well as possibility to share documentation in the Polish Medical Information System planned from 1 August 2017. Therefore there is a fundamental change in the form in which the patient will obtain access to the records and perform his information rights.In following considerations, the author will peform evaluation of expected law modifications, starting with explanation of the term „electronic medical records” and marking the historical background of development in this range. In the further part, will be presented the advantages of processing electronic.  

Przedmiotowy artykuł poświęcony jest zagadnieniu elektronicznej dokumentacji medycznej jako narzędzia do realizacji prawa pacjenta do informacji. Asumptem do analizy w tym zakresie jest obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej wyłącznie w postaci elektronicznej obowiązujący od 1 stycznia 2018 roku, a także umożliwienie udostępniania dokumentacji w Systemie Informacji Medycznej planowanego od dnia 1sierpnia 2017 roku. Zasadniczej zmianie ulegnie zatem forma, w jakiej pacjent będzie uzyskiwał dostęp do dokumentacji i realizował swoje informacyjne uprawnienia. W niniejszej pracy autorka dokona oceny prognozowanych zmian prawnych, poczynając od wyjaśnienia pojęcia „elektroniczna dokumentacja medyczna” oraz określenia tła historycznego. W dalszej części stanowiącej kluczowy fragment artykułu przedstawione zostaną korzyści wynikające z prowadzenia i przetwarzania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej oraz główne przeszkody w korzystaniu z dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej w systemie teleinformatycznym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Homa, Magdalena. Red.   Mościbrodzka, Monika. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108575   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.26.6

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 26 (2018), s. 91-105

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 18, 2020

Number of object content hits:

134

Number of object content views in PDF format

139

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118146

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information