Object

Title: International exchange of information on tax matters ; Zwischenstaatlicher Auskunftsaustausch in Steuersachen

PLMET:

click here to follow the link

Title:

International exchange of information on tax matters  
Zwischenstaatlicher Auskunftsaustausch in Steuersachen

Alternative title:

Międzynarodowa wymiana informacji w sprawach podatkowych

Creator:

Grassl, Heike

Subject and Keywords:

OECD   tax law   international exchange of tax information  
międzynarodowa wymiana informacji w sprawach podatkowych   OECD   prawo podatkowe

Abstract:

Initially, the international exchange of tax information was only the subject of interstate bilateral agreements, and today the OECD provides important impulses. After 2018 according to OECD standards there will occur an automatic exchange of information on financial accounts between 61 countries. At the EU level since 2014 the modified Directive on administrative cooperation in the field of taxation has been in operation. The exchange of tax information takes place via the central liaison offices. Language barriers are reduced through standardized formats and language courses. At the bilateral level, there is the possibility of introducing decentralized solutions, through the establishment of regional liaison offices. The basic technical requirement for decentralized information exchange is to ensure secure Internet connections.  

Początkowo międzynarodowa wymiana informacji podatkowych była wyłącznie przedmiotem międzypaństwowych umów bilateralnych, zaś współcześnie ważnych impulsów dostarcza OECD. Po 2018 r. nastąpi automatyczna wymiana informacji w sprawie kont finansowych pomiędzy 61 państwami wedle standardów OECD. Na poziomie UE obowiązuje od 2014 r. dyrektywa w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania. Wymiana informacji odbywa się za pośrednictwem centralnych biur łącznikowych. Bariery językowe są redukowane dzięki ustandaryzowanym formularzom i kursom językowym. Na szczeblu bilateralnym istnieją możliwości wprowadzenia rozwiązań decentralnych, poprzez utworzenie regionalnych biur łącznikowych. Podstawowym wymogiem technicznym decentralnej wymiany informacji jest zagwarantowanie bezpiecznych połączeń internetowych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kusiak-Winter, Renata. Red.   Blicharz, Jolanta. Rec.   Uniwersytet Wrocławski

Date issued:

2015

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79069   ISBN 978-83-65431-02-8

Language:

ger   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 70)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Heike Grassl

Object collections:

Last modified:

Mar 23, 2023

In our library since:

Mar 21, 2017

Number of object content hits:

516

Number of object content views in PDF format

687

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82546

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information