Object

Title: On the issues of court-administrative control of economic administration ; Z zagadnień sądowoadministracyjnej kontroli administracji gospodarczej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

On the issues of court-administrative control of economic administration  
Z zagadnień sądowoadministracyjnej kontroli administracji gospodarczej

Creator:

Kiczka, Karol

ORCID:

0000-0002-3056-024X

Subject and Keywords:

economic administration   administrative courts   control  
administracja gospodarcza   sądy administracyjne   kontrola

Description:

Tyt. tomu: Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania

Abstract:

Disputes between entrepreneurs and economic administration bodies are mainly heard by ad-ministrative courts. In the remaining scope, the verification of economic administration activities takes place before ordinary courts. This court-administrative control extends to both the making and enforcement of public economic law. Control patterns of economic administration activities are built from the following standards: the Polish Constitution, EU law, and parliamentary legislation. The successful development of economic activity requires an impartial, independent, and efficient judicial authority.  

Spory między przedsiębiorcami a organami administracji gospodarczej są głównie rozpoznawane przez sądy administracyjne. W pozostałym zakresie weryfikacja działań administracji gospodarczej odbywa się przed sądami powszechnymi. Kontrola sądów administracyjnych rozciąga się na zarówno stanowienie, jak i wykonywanie publicznego prawa gospodarczego. Wzorce kontroli działań administracji gospodarczej są budowane z norm Konstytucji RP, prawa unijnego oraz ustaw. Pomyślny rozwój działalności gospodarczej w państwie wymaga bezstronnej, niezależnej, niezawisłej i sprawnej władzy sądowniczej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Borkowski, Andrzej. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:119199   ISSN 0524-4544   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0524-4544.329.14

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3977. Prawo, ISSN 0524-4544, 2019, 329, s. 167-177

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Apr 14, 2021

In our library since:

Jan 7, 2021

Number of object content hits:

15

Number of object content views in PDF format

17

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129701

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information