Object

Title: “The right to make a mistake” in the light of amendments to the Entrepreneurs’Law ; „Prawo do popełnienia błędu” w świetle nowelizacji Prawa przedsiębiorców

PLMET:

click here to follow the link

Title:

“The right to make a mistake” in the light of amendments to the Entrepreneurs’Law  
„Prawo do popełnienia błędu” w świetle nowelizacji Prawa przedsiębiorców

Creator:

Hołda-Wydrzyńska, Anna

ORCID:

0000-0003-0079-1685

Subject and Keywords:

„the right to make amistake”   „self-cleaning”   „voluntary disclosure”   Entrepreneurs’ Law   User Friendly Law Package  
„prawo do popełnienia błędu”   „samooczyszczenie”   „czynny żal”   Prawo przedsiębiorców   pakiet Przyjazne Prawo

Description:

Tyt. tomu: Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania

Abstract:

Indubitably, Polish entrepreneurs often face legal difficulties. It seems that violation of legal provisions by entrepreneurs who are starting business activity is a widespread phenomenon. In order to make doing business easier, a new provision was introduced to the Act from 6.03.2018 Entrepreneurs’ Law, the so-called “the right to make a mistake”. In the light of the new legislation, article 21a of the Entrepreneurs’ Law, that came into force on 1st January 2020, only natural persons conducting business activities registered in the Central Registration and Information on Business and are beginning or resuming business activities after 3 years of suspension or ceasing their business activities, are entitled to this right. The subject of this article is a consideration of the essence of “the right to make a mistake” by entrepreneurs, which in fact is a method of „self-cleaning”.  
Bez wątpienia problemy prawne często dotykają polskich przedsiębiorców. Naruszenie przepisów prawnych przez przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą wydaje się zjawiskiem dość powszechnym. Chcąc ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej, wprowadzono do ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców nową instytucję prawną zwaną „prawem do popełnienia błędu”. W świetle regulacji art. 21a Prawa przedsiębiorców, która weszła w życie 1 stycznia 2020 roku, z prawa tego mogą korzystać wyłącznie przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, którzy działają na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia-łalności Gospodarczej i którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą po raz pierwszy lub którzy wznowili działalność gospodarczą po upływie 3 lat od jej zawieszenia lub zakończenia. Przedmiotem artykułu są rozważania nad istotą „prawa do popełnienia błędu”, które stanowi formę tak zwanego samooczyszczenia początkującego przedsiębiorcy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Borkowski, Andrzej. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:119192

DOI:

10.19195/0524-4544.329.7

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3977. Prawo, ISSN 0524-4544, 2019, 329, s. 79-89

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Apr 14, 2021

In our library since:

Jan 7, 2021

Number of object content hits:

2

Number of object content views in PDF format

2

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129693

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information