Object

Title: The objectives of the Act of 6th March 2018 Entrepreneurs’ Law ; Cele ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The objectives of the Act of 6th March 2018 Entrepreneurs’ Law  
Cele ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców

Creator:

Sarnowski, Maciej

ORCID:

0000-0002-2161-2511

Subject and Keywords:

Entrepreneurs’ Law   public economic law   Business Constitution  
Prawo przedsiębiorców   publiczne prawo gospodarcze   konstytucja biznesu

Description:

Tyt. tomu: Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania

Abstract:

This article concerns one of the basic and leading legal acts constituting public economic law — the Act of 6th March 2018 Entrepreneurs’ Law. In the course of study, the need for introducing new legal regulations underpinning the legislative work undertaken in 2017 was raised. In addition, the author of this article referred to the catalogue of values indicated by the legislator in the preamble and their significance for entities conducting business in Poland. In conclusion, among others, it was indicated that a clear statement of the basic principles of nature, including elementary and systemic ones for the whole system of economic legislation act, organizes and promotes those rules of business, at the same time deepening their legal awareness. Additionally, in the opinion of the author, the catalogue of basic principles placed in the Entrepreneurs’ Law increase the visibility of this Act for its recipients and facilitates control of administrative courts to making their application.  
Niniejszy artykuł dotyczy jednego z podstawowych aktów prawnych składających się na prawo gospodarcze publiczne, jakim jest ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców. W trakcie przeprowadzonych rozważań poruszono kwestię potrzeby wprowadzenia nowej regulacji prawnej, która legła u podstaw podjętych w 2017 roku prac legislacyjnych. Ponadto autor tekstu odniósł się do katalogu wartości wskazanych przez ustawodawcę w treści preambuły i ich znaczenia dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. W konkluzji wskazano między innymi, że klarowne zestawienie zasad o podstawowym charakterze w tym elementarnym i systemowym dla całego ustawodawstwa gospodarczego akcie prawnym porządkuje oraz promuje wśród przedsiębiorców owe reguły, pogłębiając zarazem ich świadomość prawną. Dodatkowo w opinii autora uporządkowany katalog zasad podstawowych umieszczony w rozpatrywanej ustawie Prawo przedsiębiorców zwiększa czytelność ustawy dla jej adresatów, a także ułatwia dokonywanie kontroli sądowoadministracyjnej ich stosowania.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Borkowski, Andrzej. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:119194

DOI:

10.19195/0524-4544.329.9

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3977. Prawo, ISSN 0524-4544, 2019, 329, s. 107-118

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Apr 14, 2021

In our library since:

Jan 7, 2021

Number of object content hits:

12

Number of object content views in PDF format

12

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129695

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information