Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Niepomijalność standardów „dobrej administracji” w publicznym prawie gospodarczym

Creator:

Popowska, Bożena

ORCID:

0000-0002-7453-6129

Subject and Keywords:

dobra administracja   prawo przedsiębiorców   publiczne prawo gospodarcze

Description:

Tyt. tomu: Niepomijalność administracji publicznej

Abstract:

Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców zawiera katalog przepisów o charakterze głównie procesowym, nawiązujących do zasad ogólnych, unormowanych w kodeksie postępowania administracyjnego, traktowanych jako wzorzec „dobrej administracji”. Zamieszczone w tej ustawie zasady prawa dotyczące działania administracji publicznej mają szerszy zakres stosowania aniżeli sprawy podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej. Można je uznać za zasady ogólne (procesowe), to jest doniosłe dla całego porządku publicznego prawa gospodarczego, a nie jedynie w sferze zadań państwa związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kocowski, Tadeusz. Red.   Korczak, Jerzy Red.   Lisowski, Piotr. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0524-4544   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0524-4544.331.17

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 4001. Prawo, ISSN 0524-4544, 2020, 331, s. 211-225

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg