Object

Title: Administrative courts as judicial authorities in matters of freedom of assembly ; Sądy administracyjne jako organy wymiaru sprawiedliwości w sprawach z zakresu wolności zgromadzeń

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Administrative courts as judicial authorities in matters of freedom of assembly  
Sądy administracyjne jako organy wymiaru sprawiedliwości w sprawach z zakresu wolności zgromadzeń

Creator:

Jaworska, Malwina

ORCID:

0000-0002-1830-0250

Subject and Keywords:

administrative courts   freedom of assembly   case law   human rights  
sądy administracyjne   wolność zgromadzeń   orzecznictwo   prawa człowieka

Abstract:

By 2015, administrative courts were competent to control the decisions issued by public administration bodies in the matter of the organization of assemblies. They developed judicial output that fully accepts the standards adopted at the constitutional and international level. The analysis of the administrative courts’ rulings available in the Central Database of Judgments of the Administrative Courts confirms that the freedom of assembly is one of the features of a democratic state ́s system. All the decisions regarding its limitations must be issued after thoroughly conducted proceedings with taking into account all the circumstances of the case, including the actual rather than potential threat to life, health and property of a considerable size.  

Sądy administracyjne do 2015 roku jako właściwe do oceny decyzji wydawanych przez organy administracji publicznej w przedmiocie organizacji zgromadzeń wypracowały dorobek judykacyjny, który w pełni aprobuje przyjęte na płaszczyźnie konstytucyjnej oraz międzynarodowej standardy w tej kwestii. Przeprowadzona analiza orzecznictwa sądowoadministracyjnego, dostępnego w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych, potwierdza, że wolność zgromadzeń jest jedną z cech demokratycznego ustroju państwa, a wszelkie decyzje w przedmiocie jej ograniczenia muszą być wydane po rzetelnie przeprowadzonym postępowaniu, uwzględniającym całokształt okoliczności sprawy, w tym rzeczywiste, a nie potencjalne zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia w znacznych rozmiarach.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Babińska-Górecka, Renata. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118362   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.123.13

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3996. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2020, 123, s. 205-223

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Nov 26, 2020

Number of object content hits:

33

Number of object content views in PDF format

39

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/128859

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information