Object

Title: Mechanism of provisioning and their releasing in business entities - the balance sheet and tax approach ; Mechanizm tworzenia i rozwiązywania rezerw w podmiotach gospodarczych – ujęcie bilansowo-podatkowe

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Mechanism of provisioning and their releasing in business entities - the balance sheet and tax approach  
Mechanizm tworzenia i rozwiązywania rezerw w podmiotach gospodarczych – ujęcie bilansowo-podatkowe

Alternative title:

Mechanism of provisioning and their releasing in business entities - the balance sheet and tax approach

Creator:

Tomczyk, Maria

ORCID:

0000-0001-9812-2118

Subject and Keywords:

provision   risk   uncertainty   mechanism of provisioning and their releasing   estimate of provisions   balance sheet approach   tax approach   tool for risk managemen   continuation of economic activity   true and fair view of asset and financial situation  
rezerwa   ryzyko   niepewność   mechanizm tworzenia i rozwiązywania rezerw   wycena rezerw   ujęcie bilansowe   ujęcie podatkowe   narzędzie zarządzania ryzykiem   kontynuacja działalności   sytuacja majątkowo-finansowa   rzetelność   wiarygodność

Abstract:

Provisions are an issue regarding both law and economics. They are a complex balance sheet and tax category. They have an estimative nature and as a result they cause problems to managership. Therefore, they are usually created in far too small range. Provisions charateristics are by uncertainty of to the amount of the liability and the day of its payment. Provisions are a tool of risk management. They protect a business entity against fallout of risks and ensure the continuation of economic activity. Their task is to show a true and fair view of unit’s assets and financial situation. The aim of this article is to present the importance of the provisions. What is more a description of the mechanism of provisioning and their releasing will be presented. The article will also perform tax analysis of provisions.  

Rezerwy to zagadnienie z pogranicza prawa i ekonomii. Stanowią złożoną kategorię bilansowo-podatkową. Mają charakter szacunkowy i w związku z tym przysparzają wielu problemów kierownictwu jednostki. Stąd zazwyczaj są tworzone w zbyt małym zakresie. Charakteryzują się niepewnością - co do kwoty i terminu zapłaty zobowiązania. Rezerwy stanowią narzędzie zarządzania ryzykiem. Mają zabezpieczyć jednostkę gospodarczą przed jego negatywnymi skutkami i zapewnić kontynuację jej działalności. Mają za zadanie zagwarantować wiarygodny i rzetelny obraz sytuacji majątkowo-finansowej podmiotu. Celem artykułu jest zaprezentowanie istoty rezerw, a także opisanie mechanizmu ich tworzenia i rozwiązywania. W artykule zostanie również dokonana analiza podatkowa rezerw.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Malarewicz-Jakubów, Agnieszka. Rec.   Wrzosek, Stefan. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118547   ISBN 978-8366601-22-2 (druk)   ISBN 978-8366601-23-9 (online)

DOI:

10.34616/23.20.104

Language:

pol   eng

Relation:

(Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych, ISSN 2451-3938 ; nr 6)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Object collections:

Last modified:

Aug 17, 2022

In our library since:

Dec 2, 2020

Number of object content hits:

9 218

Number of object content views in PDF format

9223

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/128100

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information