Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kwalifikacja prawna umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

Alternative title:

Legal classification of the private-public partnership contract in the light of Administrative Courts’ Judicature

Creator:

Trela, Anna

ORCID:

0000-0002-2014-5579

Subject and Keywords:

orzecznictwo sądów administracyjnych   kwalifikacja prawna   umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Description:

Tyt. tomu: Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red   Kiczka, Karol. Rec.

Date issued:

2014

Date copyrighted:

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3555. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2014, 98, s. 91-106

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm