Object

Title: Monitoring wizyjny w działalności straży gminnych. Zarys problematyki

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Monitoring wizyjny w działalności straży gminnych. Zarys problematyki

Alternative title:

Video surveillance in the activities of the municipal police: outline of the problem

Creator:

Wasiak, Dariusz

ORCID:

0000-0001-6057-7475

Subject and Keywords:

video surveillance   municipal police   personal data   data protection   GRDP   Constitution of Poland   drones  
monitoring wizyjny   straż gminna   dane osobowe   ochrona danych   RODO   Konstytucja RP   drony

Tags:

public and procedural law

Abstract:

The activities of the municipal police are of a repressive nature which enables these para-policy formations to use legal instruments and technical tools which permit the interference with the rights and freedoms embedded in the Polish Constitution. One of these tools is video surveillance — serving to observe and record events in public places. However, using video surveillance requires the fulfilment of several statutory restrictions by the municipal police. The article addresses the current duties of municipal police commanders in this field in the context of the principle of proportionality embodied in the Constitution.  

Represyjny charakter działań straży gminnych sprawia, że te parapolicyjne formacje zostały wyposażone w instrumenty prawne oraz narzędzia techniczne umożliwiające ingerencję w dobra i wolności zawarte w Konstytucji RP. Jednym z takich narzędzi jest środek techniczny umożliwiający obserwację i rejestrację obrazu zdarzeń w miejscach publicznych. Mowa tu o monitoringu wizyjnym, którego wykorzystanie wymaga jednak spełnienia przez straże gminne kilku ustawowych obostrzeń. Niniejszy artykuł traktuje w związku z tym o aktualnych obowiązkach komendantów straży gminnych w zakresie stosowania monitoringu wizyjnego oraz ich zgodności z konstytucyjną zasadą proporcjonalności.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz Red.   Bator, Andrzej Red.   Łakomy, Jakub Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:116817   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.122.19

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3994. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 122, s. 329-343

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Oct 26, 2020

Number of object content hits:

188

Number of object content views in PDF format

198

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127297

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information