Object

Title: Legislative drafters in the trap of the political ; Legislatorzy w pułapce polityczności

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Legislative drafters in the trap of the political  
Legislatorzy w pułapce polityczności

Creator:

Kłodawski, Maciej

ORCID:

0000-0001-9011-3620

Subject and Keywords:

legislative drafter   legislative counsel   legislation, lawmaking   the political  
legislator   ekspert legislacyjny   legislacja   tworzenie prawa   polityczność

Tags:

public and procedural law

Abstract:

This article delivers an analysis of legislative drafters’ status and role through the category of thepolitical, excerpted from the work of Chantal Mouffe. The special point of interest presented in theconducted study is the relationship between legislative drafters and the legislator, influences of the Political on the position and possible actions of legislative drafters during enacting the law and the ability of the legislative drafters’ to resist the Political forces included and engaged in the entire legislative process. The Polish system of lawmaking serves as an example that demonstrates which factors and circumstances, having a political origin, entail the construction of a so-called political trap for legislative drafters. The main statement in the paper is that susceptibility of legislative drafters to the impacts of political forces remains beyond their control, contrary to the representatives of the legislator, although legislative drafters are also actors in numerous stages of the creation of the law.  

W artykule dokonano analizy statusu i roli legislatorów przez pryzmat zaczerpniętej od Chantal Mouffe kategorii polityczności. Punktem szczególnego zainteresowania w przeprowadzonym wywodzie uczyniono relację między legislatorami a prawodawcą, wpływ polityczności na pozycję i możliwe działania legislatorów w procesie legislacyjnym oraz zdolność legislatorów do opierania się siłom polityczności występującym w całym procesie prawodawczym. Polski system tworzenia prawa wykorzystano w pracy jako przykład ukazujący, które czynniki i okoliczności, mające podłoże polityczne, pociągają za sobą konstrukcję tak zwanej pułapki polityczności dla legislatorów. Główną tezą przedstawioną w artykule jest stwierdzenie, że podatność legislatorów na wpływ sił polityczności pozostaje poza ich kontrolą, w przeciwieństwie do reprezentantów prawodawcy, mimo że legislatorzy także są uczestnikami wielu etapów tworzenia prawa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz Red.   Bator, Andrzej Red.   Łakomy, Jakub Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:116807   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.122.9

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3994. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 122, s. 151-167

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Oct 26, 2020

Number of object content hits:

94

Number of object content views in PDF format

100

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127287

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Legislatorzy w pułapce polityczności Jan 12, 2023

This page uses 'cookies'. More information