Object

Title: Ukryta polityczność — uzasadnienie merytokratyczne i jego rola w prawotwórstwie

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ukryta polityczność — uzasadnienie merytokratyczne i jego rola w prawotwórstwie

Alternative title:

The hidden political — meritocratic justification and its role in lawmaking

Creator:

Srokosz, Jacek

ORCID:

0000-0002-7587-6483

Subject and Keywords:

the political   meritocratic justification   meritocracy   lawmaking   regulatory agencies   judicial review  
polityczność   uzasadnienie merytokratyczne   merytokracja   prawotwórstwo   agencje regulacyjne

Tags:

public and procedural law

Abstract:

The article aims at analyzing meritocratic justification in lawmaking against the political understood in Chantal Mouffe’s terms as a certain indelible antagonism underlying the functioning of every society. When referred to lawmaking, meritocracy is based on the assumption that it is possible to eliminate the political from the lawmaking process by replacing it with the expert factor. Based on the example of judicial lawmaking and the lawmaking of independent regulatory agencies in the USA, the author points out that the meritocratic justification: 1) serves to legitimize adopted legal solutions, 2) does not eliminate the political but only masks it by referring to the criteria of objectivity and expertise.  
Przedmiotem artykułu jest analiza uzasadnienia merytokratycznego w prawotwórstwie w kontekście problematyki polityczności, rozumianej w duchu Chantal Mouffe jako pewien nieusuwalny stan antagonizmu leżącego u podstaw funkcjonowania każdego społeczeństwa. Ideologia merytokratyczna w zakresie prawotwórstwa opiera się na założeniu, że możliwe jest wyeliminowanie polityczności z procesu tworzenia prawa poprzez zastąpienie jej czynnikiem eksperckim. Autor na przykładzie sądowego tworzenia prawa oraz prawotwórstwa niezależnych agencji regulacyjnych w USA wskazuje, że uzasadnienie merytokratyczne: (1) służy legitymizacji przyjmowanych rozwiązań prawnych, (2) nie eliminuje z niego elementu polityczności, lecz jedynie go maskuje odwoływaniem się do kryteriów obiektywizmu i eksperckości.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz Red.   Bator, Andrzej Red.   Łakomy, Jakub Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:116804

DOI:

10.19195/0137-1134.122.6

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3994. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 122, s. 87-102

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Nov 24, 2021

In our library since:

Oct 26, 2020

Number of object content hits:

58

Number of object content views in PDF format

58

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127284

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information