Object

Title: “Right to the truth” in the view of legal philosophy: foundation for the debate ; „Prawo do prawdy” w perspektywie filozoficznoprawnej. Przyczynek do dyskusji

PLMET:

click here to follow the link

Title:

“Right to the truth” in the view of legal philosophy: foundation for the debate  
„Prawo do prawdy” w perspektywie filozoficznoprawnej. Przyczynek do dyskusji

Creator:

Dobrzeniecki, Karol

ORCID:

0000-0002-6364-9793

Subject and Keywords:

right to the truth   freedom of speech   classical theory of truth   marketplace of ideas   public law  
prawo do prawdy   wolność słowa   klasyczna teoria prawdy   rynek idei   prawo publiczne

Tags:

public and procedural law

Abstract:

The text deals with the issue of “the right to the truth” in static and dynamic terms. The first one concerns the currently binding norms, the second — the law, whose characteristics are scarcely being shaped within the philosophy of law. In international law, the subject of the right is victims’ knowledge of past human rights violations. At the national level the legislator assumes that the disc-losure of information about the government’s activities is necessary for the effective functioning of democratic mechanisms. The author, based on the classical theory of truth created by Aristotle, tries to answer the question: is the liberal concept of “the marketplace of ideas” still an adequate mecha-nism for protecting this value, and if not, whether preserving the truth should become a function of public law. In some areas, public law already fulfils this function, and therefore the concept of “right to truth” ceases to be merely an expression of an idea or metaphor.  
W opracowaniu opisano fenomen „prawa do prawdy” w ujęciu statycznym i dynamicznym. Pierwsze z nich dotyczy norm aktualnie obowiązujących, drugie — prawa, którego charakterystyka dopiero się kształtuje na gruncie filozofii prawa. W prawie międzynarodowym przedmiotem prawa do prawdy jest należna ofiarom wiedza na temat rażących naruszeń praw człowieka dokonanych w przeszłości. Na szczeblu krajowym ustawodawca zakłada, że jawność informacji o działaniach władzy jest niezbędna do efektywnego funkcjonowania mechanizmów demokratycznych. Autor, opierając się na klasycznej teorii prawdy stworzonej przez Arystotelesa, próbuje udzielić odpowiedzi na pytanie, czy liberalna koncepcja „rynku idei” jest wciąż adekwatnym mechanizmem do ochrony tej wartości, a jeżeli nie, to czy ochrona prawdy powinna stać się na większą skalę funkcją prawa publicznego? Prognozuje, że w niedalekiej przyszłości rozwinie się teoria prawa publicznego realizującego postulat ochrony prawdy w życiu społecznym i pojęcie to przestanie być jedynie wyrazem pewnej idei czy metafory.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz Red.   Bator, Andrzej Red.   Łakomy, Jakub Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:116803

DOI:

10.19195/0137-1134.122.5

Source:

PAd P 101660 II

Language:

eng   pol

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3994. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 122, s. 73-85

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Apr 14, 2021

In our library since:

Oct 26, 2020

Number of object content hits:

30

Number of object content views in PDF format

30

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127283

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information