Object

Title: Ochrona dóbr osobistych i prywatności uczestników kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w Szwecji a prowadzenie blogów wyborczych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ochrona dóbr osobistych i prywatności uczestników kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w Szwecji a prowadzenie blogów wyborczych

Creator:

Grzybowski, Marcin   Grzybowski, Marian

Subject and Keywords:

election campaign   privacy   personal rights   freedom of speech  
prywatność   kampania wyborcza   blog   wolność słowa   dobra osobiste

Abstract:

Blog is one of the easiest forms of expression. It is really cheap and widely available for all users. However the popularity of blogs causes a number of legal problems, e.g. privacy violation issues or defamations. Also it is worth to mention that blogs become more and more popular among the candidates during the election campaigns. This may leads to creation and adoption of new regulations. However it is upon the legislators' decision to choose the general (e.g. Swedish Instrument of Government Act and Fundamental Law on Freedom of Expression) or more detailed form of regulation (as in the USA).  

Blogi są łatwą do sporządzenia formą wypowiedzi, niekosztowną, powszechnie dostępną dla internautów, jednak ich popularność niesie za sobą szereg problemów natury prawnej, w tym – problemy związane z możliwością zniesławienia innych osób lub naruszenia ich prywatności. Należy także zauważyć wzrost znaczenia tej formy komunikowania się także i w kampaniach wyborczych. Stawia to przed organami państwa konieczność podjęcie decyzji o zakresie prawnego uregulowania zasad ich tworzenia. Wyborem ustawodawcy jest pozostanie przy generalnej regulacji gwarancyjnej (jak w szwedzkim Akcie o Formie Rządu i posiadającym rangę konstytucyjną Akcie o Wolności Wypowiedzi) bądź też sięganie po regulacje bardziej wyspecjalizowane (jak w Stanach Zjednoczonych Ameryki).

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89871   ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Marian Grzybowski   Copyright by Marcin Grzybowski

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Aug 20, 2018

Number of object content hits:

93

Number of object content views in PDF format

129

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95769

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information