Object

Title: „Prawo do prawdy” w perspektywie filozoficznoprawnej. Przyczynek do dyskusji

PLMET:

click here to follow the link

Alternative title:

“Right to the truth” in the view of legal philosophy: foundation for the debate

Creator:

Dobrzeniecki, Karol

ORCID:

0000-0002-6364-9793

Abstract:

W opracowaniu opisano fenomen „prawa do prawdy” w ujęciu statycznym i dynamicznym. Pierwsze z nich dotyczy norm aktualnie obowiązujących, drugie — prawa, którego charakterystyka dopiero się kształtuje na gruncie filozofii prawa. W prawie międzynarodowym przedmiotem prawa do prawdy jest należna ofiarom wiedza na temat rażących naruszeń praw człowieka dokonanych w przeszłości. Na szczeblu krajowym ustawodawca zakłada, że jawność informacji o działaniach władzy jest niezbędna do efektywnego funkcjonowania mechanizmów demokratycznych. Autor, opierając się na klasycznej teorii prawdy stworzonej przez Arystotelesa, próbuje udzielić odpowiedzi na pytanie, czy liberalna koncepcja „rynku idei” jest wciąż adekwatnym mechanizmem do ochrony tej wartości, a jeżeli nie, to czy ochrona prawdy powinna stać się na większą skalę funkcją prawa publicznego? Prognozuje, że w niedalekiej przyszłości rozwinie się teoria prawa publicznego realizującego postulat ochrony prawdy w życiu społecznym i pojęcie to przestanie być jedynie wyrazem pewnej idei czy metafory.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2020

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe) ; artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:116803 ; ISSN 0137-1134 ; ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.122.5

Source:

PAd P 101660 II

Language:

eng ; pol

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3994. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 122, s. 73-85

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2020

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Nov 4, 2020

In our library since:

Oct 26, 2020

Number of object content hits:

0

Number of object content views in PDF format

0

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127283

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information