Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zakłady

Creator:

Raszewska-Skałecka, Renata

ORCID:

0000-0001-7467-5703

Subject and Keywords:

zakład publiczny ; podmioty administracji publicznej ; decentralizacja zakładowa ; władztwo zakładowe ; policja zakładowa ; użytkownik zakładu publicznego

Description:

Staraniem Instytutu Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego „Uniwersytecka”

Abstract:

W nauce prawa administracyjnego i w państwie na przestrzeni dziejów i zmian ustrojowo-politycznych, w tym uwarunkowań prawnych i społecznych, zaobserwować można różnorodność tworzonych zakładów publicznych, niejednoznaczność ustawodawstwa w zakresie konstrukcji prawnych i charakteru prawnego zakładów publicznych (administracyjnych) jako podmiotów administracji publicznej. W literaturze przedmiotu nie wypracowano dotychczas uniwersalnej i spójnej koncepcji zakładu publicznego (administracyjnego).

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kocowski, Tadeusz. Red. ; Lisowski, Piotr. Red. ; Paplicki, Mateusz. Red. ; Kokocińska, Katarzyna. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66601-20-8 (druk) ; ISBN 978-83-66601-21-5 (online)

DOI:

10.34616/23.20.083

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 169)

Is part of:

Tadeusz Bigo o administracji i prawie administracyjnym – refleksje wrocławskiej szkoły administratywistycznej

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm