Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prywatyzacja zadań administracji publicznej w zakresie pomocy osobom niesłyszącym

Creator:

Kulińska, Karolina

ORCID:

0000-0002-0143-8368

Subject and Keywords:

ustawa o języku migowym   osoby niesłysące   prawa osób głuchych   prawo do informacji   tłumaczenia

Abstract:

Praca ma na celu przedstawienie prawnych i społecznych uwarunkowań sposobu funkcjonowania osób niesłyszących w kontaktach z organami administracji publicznej. W pierwszej części pracy scharakteryzowano specyfikę niepełnosprawności słuchu i wynikające stąd potrzeby osób niesłyszących w dostępie do usług publicznych. Następnie dokonano krytycznej analizy przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się oraz wskazano jej obszary krytyczne dla wdrażaniu zalecanych przez ustawodawcę rozwiązań. W dalszej części dokonano charakterystyki sposobu i rodzaju wykonywania zadań przewidzianych w ustawie przez podmioty prywatne. Wywiedzione wnioski posłużyły jako tło teoretyczne dla zobrazowania praktycznej doniosłości polityki językowej państwa względem osób niesłyszących dla bezpieczeństwa zbiorowego na przykładzie epidemii SARS-CoV-2.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Blicharz, Jolanta (1961- ). Red.   Raszewska-Skałecka, Renata. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66601-16-1 (druk)  
ISBN 978-83-66601-17-8 (online)

DOI:

10.34616/23.20.058

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (e-Monografie ; nr 167)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Efektywność ekonomiczna jako cel prywatyzacji zadań z zakresu administracji świadczącej. Studium prawno-administracyjne

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal