Object

Title: Prywatyzacja zadań administracji publicznej w zakresie pomocy osobom niesłyszącym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prywatyzacja zadań administracji publicznej w zakresie pomocy osobom niesłyszącym

Creator:

Kulińska, Karolina

ORCID:

0000-0002-0143-8368

Subject and Keywords:

sign language act   deaf people   deaf people's rights   right to information   translations  
ustawa o języku migowym   osoby niesłyszące   prawa osób głuchych   prawo do informacji   tłumaczenia

Abstract:

Praca ma na celu przedstawienie prawnych i społecznych uwarunkowań sposobu funkcjonowania osób niesłyszących w kontaktach z organami administracji publicznej. W pierwszej części pracy scharakteryzowano specyfikę niepełnosprawności słuchu i wynikające stąd potrzeby osób niesłyszących w dostępie do usług publicznych. Następnie dokonano krytycznej analizy przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się oraz wskazano jej obszary krytyczne dla wdrażaniu zalecanych przez ustawodawcę rozwiązań. W dalszej części dokonano charakterystyki sposobu i rodzaju wykonywania zadań przewidzianych w ustawie przez podmioty prywatne. Wywiedzione wnioski posłużyły jako tło teoretyczne dla zobrazowania praktycznej doniosłości polityki językowej państwa względem osób niesłyszących dla bezpieczeństwa zbiorowego na przykładzie epidemii SARS-CoV-2.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Blicharz, Jolanta (1961- ). Red.   Raszewska-Skałecka, Renata. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:115699   ISBN 978-83-66601-16-1 (druk)   ISBN 978-83-66601-17-8 (online)

DOI:

10.34616/23.20.058

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (e-Monografie ; nr 167)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Efektywność ekonomiczna jako cel prywatyzacji zadań z zakresu administracji świadczącej. Studium prawno-administracyjne

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jan 23, 2023

In our library since:

Sep 10, 2020

Number of object content hits:

164

Number of object content views in PDF format

167

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/121127

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information