Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Racjonalny prawodawca — ratunek dla solidarnej odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy

Creator:

Zagrobelny, Krzysztof

ORCID:

0000-0003-4544-0088

Subject and Keywords:

umowa o roboty budowlane   inwestor   wykonawca   podwykonawca   solidarna odpowiedzialność inwestora   racjonalny prawodawca

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

Remedium na problemy płatnicze podwykonawców, którzy nie otrzymywali wynagrodzenia za wykonane przez siebie roboty budowlane, miało być wprowadzenie do kodeksu cywilnego solidarnej odpowiedzialności inwestora. Wyrażając zgodę na zawarcie umowy podwykonawczej, miał on odpowiadać solidarnie z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. Sposób, w jaki został zredagowany przepis art. 6471 k.c., nie pozwalał osiągnąć celów założonych przez prawodawcę, dlatego konieczne stało się odwołanie do paradygmatu racjonalnego prawodawcy. Tylko dzięki temu zabiegowi przepis ten uzyskał akceptowalną, niesprzeczną wewnętrznie treść.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.90

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 2, s. 549-558

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm