Object

Title: Elektroniczne postępowanie upominawcze w świetle celów informatyzacji podmiotów publicznych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Elektroniczne postępowanie upominawcze w świetle celów informatyzacji podmiotów publicznych

Alternative title:

Electronic writ of payment in the context of the purposes of computerisation of public entities

Creator:

Goździaszek, Łukasz

ORCID:

0000-0003-3843-5037

Subject and Keywords:

e-court   computerisation   civil proceedings   electronic writ of payment   law  
e-sąd   informatyzacja   postępowanie cywilne   elektroniczne postępowanie upominawcze   prawo

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

Electronic writ of payment was the first successful IT implementation in civil proceedings. For a period of ten years the role of this procedure in the civil procedure system was significant. It still has potential for further development. However, legal regulations have changed many times. The new legal regulations have not always been accurate and consistent.  

Elektroniczne postępowanie upominawcze było pierwszym udanym wdrożeniem informatycznym w procesie cywilnym. Przez dziesięć lat rola tego postępowania w systemie postępowania cywilnego była znacząca. Nadal ma potencjał do dalszego rozwoju. Regulacje prawne ulegały jednak wielokrotnym zmianom, a nowe przepisy prawne nie zawsze były trafne i spójne.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110363   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.74

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 2, s. 339-351

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Aug 4, 2020

Number of object content hits:

194

Number of object content views in PDF format

199

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/121046

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information