Object

Title: Ustawowe wymogi stawiane nabywcy prawa podmiotowego a nabycie prawa do majątku wspólnego małżonków

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ustawowe wymogi stawiane nabywcy prawa podmiotowego a nabycie prawa do majątku wspólnego małżonków

Alternative title:

Statutory requirements for the acquirer of a subjective right and the acquisition of the right to the community property of spouses

Creator:

Gołębiowski, Krzysztof

ORCID:

0000-0002-5487-2889

Subject and Keywords:

community property of the spouses   statutory matrimonial property regime   acquisition of a subjective right   good faith of the taxpayer   acquisition of property by foreigners  
majątek wspólny małżonków   ustrój wspólności ustawowej   nabycie prawa podmiotowego   dobra wiara (prawo)   nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

In certain situations, the acquisition of a subjective right requires, in addition to the occurrence of an appropriate legal event (e.g. conclusion of a contract), that the acquirer fulfils specific conditions, such as obtaining an administrative permit or acting in good faith. In the doctrine and case law, it is usually assumed that in the case of spouses remaining in the statutory joint system it is sufficient for the right to be acquired to community property that only one spouse possesses the appropriate characteristic. However, this thesis does not deserve full approval, as it omits the wording and function of legal provisions introducing the said requirements.  

W określonych sytuacjach nabycie prawa podmiotowego wymaga, oprócz wystąpienia odpowiedniego zdarzenia prawnego (na przykład zawarcia umowy), spełnienia przez nabywcę szczególnych wymogów, takich jak uzyskanie zezwolenia administracyjnego lub działania w dobrej wierze. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się przeważnie, że w wypadku małżonków pozostających w ustroju wspólności ustawowej do wejścia prawa do majątku wspólnego wystarczające jest posiadanie odpowiedniej cechy przez jednego tylko małżonka. Teza ta nie zasługuje jednak w pełni na aprobatę, pomija bowiem brzmienie i funkcję przepisów prawnych wprowadzających wspomniane wymogi.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110362   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.73

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 2, s. 323-338

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Aug 4, 2020

Number of object content hits:

205

Number of object content views in PDF format

210

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/121045

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information