Object

Title: Uwagi dotyczące zarządu majątkiem dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Uwagi dotyczące zarządu majątkiem dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską

Creator:

Gołębiowski, Krzysztof

ORCID:

0000-0002-5487-2889

Subject and Keywords:

czynności zwykłego zarządu   czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu   władza rodzicielska   zarząd majątkiem dziecka

Abstract:

Artykuł poświęcony jest zagadnieniom związanym z instytucją zarządu majątkiem dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską. Punktem wyjścia rozważań jest teza o braku w prawie prywatnym ogólnej instytucji zarządu majątkiem oraz braku podstaw do konstruowania katalogu czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wspólnego dla wszystkich przepisów prawnych, w których pojęcie to występuje. W artykule podjęto próbę usystematyzowania kryteriów kwalifikacji poszczególnych działań wykonywanych przez rodziców zarządzających majątkiem dziecka jako czynności zwykłego zarządu lub przekraczających ten zakres. Podkreślono zwłaszcza konieczność uwzględnienia specyficznego celu wykonywanego zarządu, a także potrzebę rozszerzania autonomii zarządcy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jezioro, Julian. Red.   Zagrobelny, Krzysztof. Red.   Wesołowski, Krzysztof. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95809   ISBN 978-83-66066-52-6

DOI:

10.34616/23.19.036

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 136)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Krzysztof Gołębiowski

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Mar 27, 2023

In our library since:

Jul 1, 2019

Number of object content hits:

2 003

Number of object content views in PDF format

2102

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/102940

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information