Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przegląd orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich z zakresu prawa karnego wykonawczego

Alternative title:

A review of jurisprudence of the European Court of Human Rights in Polish cases involving executive criminal law

Creator:

Kwieciński, Adam

ORCID:

0000-0002-2652-2689

Subject and Keywords:

convict   imprisonment   executive criminal law   human rights   European Court of Human Rights

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

The following study is devoted to the presentation of judgements of the European Court of Human Rights in Polish cases involving executive criminal law. The cases of this type are among the most frequent types of cases referred to the Strasbourg court. This has been so since the beginning, when Poland rendered itself under the Tribunal’s jurisdiction. The Tribunal’s rulings in this respect not only serve to settle a specific case, but also set a standard for dealing with persons against whom judgements in criminal matters are being executed, most often resulting in deprivation of liberty.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

Identifier:

ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.57

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 2, s. 125-133

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

wwwDescription:

WR U/PAdjm