Obiekt

Tytuł: Structure and content of the constitutional social market economy principle — guidelines for the legislator

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Structure and content of the constitutional social market economy principle — guidelines for the legislator

Tytuł odmienny:

Konstrukcja i treść konstytucyjnej zasady społecznej gospodarki rynkowej — wskazówki dla ustawodawcy

Twórca:

Żukowski, Łukasz   0000-0002-8595-3753

Temat i słowa kluczowe:

social market economy principle   Freedoms   Rights and Obligations of Persons and Citizens   The Polish Constitution   Constitutional Tribunal   Polish legislator  
zasada społecznej gospodarki rynkowej   Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej   Trybunał Konstytucyjny   wolności prawa i obowiązki człowieka i obywatela   ustrój gospodarczy

Opis:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstrakt:

The social market economy principle is a new principle in Polish constitutionalism, determining the economic system of the Republic of Poland. Its role is primarily to point out a set of values defining a limit for the legislature regarding its undoubtedly broad autonomy in the selection of detailed solutions to construct the economic state order. As a rule of constitutional interpretation, it also provides guidelines for the interpretation of further, specific provisions of the Basic Law. The specificity of the discussed principle lies in its multi-stage construction, consisting in establishing a general social market economy principle, then filling it out with the detailed contents by further constitutional principles, especially the principle of freedom of economic activities and the protection of property.  

Zasada społecznej gospodarki rynkowej jest nową w polskim konstytucjonalizmie zasadą, determinującą ustrój gospodarczy RP. Jej rola polega przede wszystkim na wskazaniu zespołu wartości określających granicę dla niewątpliwie szerokiej swobody ustawodawcy zwykłego w zakresie wyboru szczegółowych rozwiązań konstruujących porządek gospodarczy państwa. Jako zasada konstytucyjna stanowi także wytyczną interpretacyjną do wykładni dalszych, szczegółowych przepisów ustawy zasadniczej. Specyfika omawianej zasady opiera się natomiast na jej wielostopniowej konstrukcji, polegającej na ustanowieniu ogólnej zasady społecznej gospodarki rynkowej, a następ-nie wypełnieniu jej treścią przez kolejne szczegółowe zasady konstytucyjne, a zwłaszcza zasadę wolności działalności gospodarczej oraz zasadę ochrony własności.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Data wydania:

2020

Data zastrzeżenia praw autorskich.:

2020

Typ zasobu:

text  
tekst

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110281   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.18

Źródło:

PAd P 101660 II

Język:

pol   eng

Powiązanie:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 1, s. 227-238

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest wersją:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Opis www:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

12 sty 2023

Data dodania obiektu:

30 lip 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

28

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

32

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/119971

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji