Obiekt

Tytuł: Un juste équilibre. Prawo nośnikiem wartości. Przyczynek do dyskusji

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Un juste équilibre. Prawo nośnikiem wartości. Przyczynek do dyskusji

Tytuł odmienny:

The right balance. law as a band for values. Contribution to the discussion

Autor:

Stefanicki, Robert

ORCID:

0000-0002-6087-4231

Temat i słowa kluczowe:

legal order   axiological and praxeological criteria   discursive openness   ethical dimension   responsive model  
porządek prawny   kryteria aksjologiczne i prakseologiczne   dyskursywna otwartość   etyczny wymiar   model responsywny

Opis:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstrakt:

The material requirement of the rule of law refers to the content of law, values constructed on the basis of axiological and praxeological criteria of law. The responsive approach is about rational and selective reaching for signals coming from the environment of rights, including the education of practitioners in the legal profession. All this takes place primarily on the basis of patterns having their source in the Constitution.  
Prawo powinno uosabiać uznawane przez daną społeczność wartości. Materialny wymóg praworządności odnosi się do zawartości pryncypiów, walorów konstruowanych na podstawie kryte-riów aksjologicznych i prakseologicznych przedmiotowych norm. W responsywnym podejściu cho-dzi o racjonalne i wybiórcze sięganie do sygnałów płynących z otoczenia prawa, jego dyskursywnej otwartości połączonej z adekwatną edukacją adeptów jurydycznych profesji w zakresie tytułowej problematyki. Ewolucyjnie dokonujący się rozwój refleksyjnego podejścia do prawa, z jego otwar-tością na wymiar etyczny, może utorować drogę do postrzegania godności jednostki w kategorii samoistnego wzorca i podstawy skargi konstytucyjnej.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Data wydania:

2020

Data zastrzeżenia praw autorskich.:

2020

Typ zasobu:

tekst

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110271

DOI:

10.19195/0137-1134.120.8

Źródło:

PAd P 101660 II

Język:

pol   eng

Powiązanie:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 1, s. 95-104

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest wersją:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Prawa dostępu:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Opis www:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

24 lis 2021

Data dodania obiektu:

30 lip 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

12

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

12

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/119960

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji