Object

Title: Milczenie administracji publicznej w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Milczenie administracji publicznej w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Alternative title:

Silence of an administrative authority in the light of the act on economic freedom

Creator:

Trela, Anna

ORCID:

0000-0002-2014-5579

Subject and Keywords:

silence of an administrative organ   economic activity   entrepreneur   register of regulated activity   silent settling the matter  
milczenie organu administracji   działalność gospodarcza   przedsiębiorca   rejestr działalności regulowanej   milczące załatwienie sprawy

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

The study regards a silence inactivity of an administrative authority according to the provisions of the Act of 2 July 2004 on economic freedom. The author is analysing provisions concerning settling the matter for the entrepreneur without an unnecessary delay, a lack of interpretation and not-entering an entrepreneur in the register of regulated activity within the appropriate period of time as prescribed by the mentioned Act. There is a reference to the procedural peculiarities coming out of the Act on the economic freedom with regards to the regulation of the Code of Administrative Procedure, and with reference to the doctrine on the inactivity of an administrative authority and the general concept of “silence of an administrative organ.”  

Opracowanie dotyczy milczenia organu administracji przewidzianego przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Autorka poddaje analizie przepisy dotyczące załatwienia sprawy przedsiębiorcy bez zbędnej zwłoki, niewydania interpretacji oraz niewpisania przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej w terminie przewidzianym ustawą. Wskazuje na odrębności proceduralne wynikające z u.s.d.g. względem regulacji przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, odwołując się do poglądów doktryny na temat bezczynności organu administracji oraz ogólnej koncepcji „milczenia organu”.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109179   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.114.43

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 651-664

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 20, 2020

Number of object content hits:

176

Number of object content views in PDF format

176

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118797

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information