Object

Title: Skutki prawne kontroli przedsiębiorcy prowadzonej z naruszeniem zasad kontroli

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Skutki prawne kontroli przedsiębiorcy prowadzonej z naruszeniem zasad kontroli

Alternative title:

Legal consequences of entrepreneur inspection conducted in violation of principles for inspection

Creator:

Strzelbicki, Michał

ORCID:

0000-0002-4422-3076

Subject and Keywords:

entrepreneur inspection   principles for entrepreneur’s business inspection   liability of the state   “fruit of the poisonous tree” principle   limitations to use of illegally obtained evidence  
kontrola przedsiębiorcy   zasady prowadzenia kontroli działalności przedsiębiorcy   odpowiedzialność odszkodowawcza państwa   zasada owocu zatrutego drzewa   ograniczenia wykorzystania nielegalnie zdobytych dowodów

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

With the enforcement of the Business Activities Freedom Act, the provisions of Chapter 5 entitled “Entrepreneur Inspection” have become to apply in the Polish Public Economic Law. The essence of the regulation lies in the principles for inspection, namely standards to be met by each and every entrepreneur’s business inspection performed by administrative bodies. Legal regulation of entrepreneur inspection, providing for legal framework of the procedure and setting limits to the actions of the inspection authority, was aimed by the legislator to limit the natural advantage of the authority over the entrepreneur during the inspection proceeding.The legislator was aware that the very introduction of principles for inspection would not be sufficient to effectively protect entrepreneurs’ interests. For this reason, the administrative authorities have been obliged to apply the principles for trader inspection through far-reaching negative legal consequences to the authority in the event of breach. The article analyses such legal solutions which provide entrepreneurs with the right to pursue compensation from the state, and permit demanding that the evidence gathered during the inspection could not be used against such trader by the administration authorities the “fruit of the poisonous tree” principle. The author presents the scope of application of both such instruments, and takes a stand as regards related detailed issues which have so far been the bone of contention both in the doctrine and in the judgements.  

Wraz z wejściem w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w polskim publicznym prawie gospodarczym zaczęły obowiązywać przepisy zawarte w jej rozdz. 5 zatytułowanym Kontrola przedsiębiorcy. Istotą tej regulacji jest wprowadzenie zasad kontroli, to znaczy standardów, wedle których powinna przebiegać każda kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy przez administrację. Poddanie kontroli przedsiębiorcy regulacji prawnej i ujęcie jej w ramy wyznaczające granice swobody organu kontroli w założeniu ustawodawcy miało ograniczyć naturalną przewagę organu nad przedsiębiorcą w toku prowadzenia czynności kontrolnych. Ustawodawca zdawał sobie sprawę, że samo wprowadzenie zasad kontroli nie wystarczy, aby skutecznie chronić interesy przedsiębiorców. Z tego względu zabezpieczył przestrzeganie przez administrację zasad kontroli przedsiębiorców przez uregulowanie daleko idących, negatywnych dla organu skutków prawnych ich naruszenia. Przedmiotem analizy w niniejszym artykule są rozwiązania prawne dające przedsiębiorcy prawo do dochodzenia od państwa odszkodowania oraz pozwalające mu domagać się, aby zgromadzone w trakcie kontroli dowody nie mogły być następnie wykorzystywane przeciwko temu przedsiębiorcy przez administrację (są to tak zwane owoce zatrutego drzewa). Autor opracowania przedstawia zakres zastosowania obu tych instytucji oraz zajmuje stanowisko wobec związanych z nimi szczegółowych zagadnień, będących dotąd przedmiotem sporów w doktrynie i orzecznictwie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109177   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.114.41

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 623-636

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 20, 2020

Number of object content hits:

407

Number of object content views in PDF format

412

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118795

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information