Object

Title: The derivative concept of legal interpretation in EU law

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The derivative concept of legal interpretation in EU law

Alternative title:

Derywacyjna koncepcja wykładni w prawie UE

Creator:

Helios, Joanna   Jedlecka, Wioletta

ORCID:

0000-0003-3571-1665   0000-0002-0542-9303

Subject and Keywords:

derivational interpretation   situation of interpretation   pro-Community interpretation   acte clair doctrine   validation-derivation interpretation  
wykładnia derywacyjna   sytuacja wykładni   prounijna interpretacja   doktryna acte clair   walidacyjno-derywacyjna wykładnia

Abstract:

The derivative concept of legal interpretation of Zygmunt Ziembiński and Maciej Zieliński is one of the two normative concepts of legal interpretation, generated in the Polish post-war theory of law; the second one is the semantic intentional (clarification) concept, formulated by Jerzy Wróblewski. According to the doctrine, the legal interpretation made by the Court of Justice of EU should mirror the wide, validation-derivation approach to the legal interpretation. This is due to the specific character of the sources of the EU law, and due to the evident, in this case, validation element, which excludes the case of isomorphy. The considerations concerning validation issues, taking into account the versatility of the sources of EU law, are very valuable, especially in view of the fact that the sources of the EU law differ in large degree from the sources of the national law. Accepting the derivative concept of legal interpretation in the EU context, implies the rejection of the doctrine of acte clair which seems useful from the point of view of the development of the co-operation of the national courts with the CJEU. The application of the derivative approach seems irreconcilable with the doctrine of acte clair. On the other hand, the interpretation practice of the EU law, connected with the multiplicity of the bodies, who have played the legislation functions, the obligation for making pro-Community interpretations (friendly and uniform), the spread of technology, regarding the majority of the EU legal regulations, all create real challenges for the derivative concept.  

Derywacyjna koncepcja wykładni autorstwa Zygmunta Ziembińskiego i Macieja Zielińskiego jest jedną z dwóch, obok semantycznej intensjonalnej klaryfikacyjnej sformułowanej przez Jerzego Wróblewskiego, powstałych w powojennej polskiej teorii prawa normatywnych koncepcji wykładni. W doktrynie prezentowany jest pogląd, zgodnie z którym wykładnia dokonywana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej miałaby odpowiadać szerokiemu, walidacyjno-derywacyjnemu ujęciu wykładni, a to ze względu na charakter źródeł prawa UE oraz wyraźny w tym przypadku element walidacyjny wykluczający sytuację izomorfii. Rozważania dotyczące kwestii walidacyjnych, uwzględniające różnorodność źródeł prawa unijnego, są bardzo cenne, szczególnie wobec faktu, że źródła prawa Unii Europejskiej bardzo różnią się od źródeł prawa krajowego. Akceptacja ujęcia derywacyjnego wydaje się nie do pogodzenia z doktryną acte clair. Z drugiej strony praktyka interpretacyjna prawa Unii Europejskiej, związana z wielością podmiotów pełniących funkcje prawodawcze, wymogiem wykładni prowspólnotowej przyjaznej, jednolitej, technicyzacją większości regulacji prawa Unii Europejskiej oraz wielojęzycznością przepisów prawa unijnego stawia wyzwania przed koncepcją derywacyjną.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109034   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.115.9

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3867. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 115, s. 131-144

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 17, 2020

Number of object content hits:

63

Number of object content views in PDF format

65

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118700

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information