Object

Title: Klauzule autonomiczne umów o pracę — zagadnienia pojęciowe

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Klauzule autonomiczne umów o pracę — zagadnienia pojęciowe

Alternative title:

Autonomous clauses of labour contracts — conceptual issues

Creator:

Tomanek, Artur

ORCID:

0000-0002-3287-5886

Subject and Keywords:

autonomous clause   labour relation   labour contract   civil law contract  
klauzula autonomiczna   stosunek pracy   umowa cywilnoprawna   umowa o pracę

Abstract:

The starting point of this article is the notion of an autonomous clause which was introduced into the theory of Polish labour law by Marcin Święcicki. The author of the text maintains that an employer and an employee have the freedom to agree upon autonomous clauses of a labour contract. The above-mentioned clauses are separate contracts which are amended and terminated according to rules which are different from those relating to the main contract contract of labour. The autonomous clauses form rights and obligations of the parties of the labour contract as opposed to other individual labour-law contracts and civil-law contracts. The limitations of the subject-matter of autonomous clauses should be deduced from the legal nature of the discussed clauses and the main labour contract.  

Punktem wyjścia rozważań jest pojęcie klauzuli autonomicznej umowy o pracę, wprowadzone do piśmiennictwa polskiego przez Macieja Święcickiego. Autor niniejszego opracowania uznaje, że stronom stosunku pracy przysługuje swoboda co do uzupełnienia jego treści o klauzule autonomiczne. Klauzule te są umowami odrębnymi od umów o pracę, co znajduje wyraz w szczególnym ukształtowaniu reguł ich obowiązywania, zmian i rozwiązywania. Regulują one prawa i obowiązki należące do stosunku pracy, odróżniając się pod tym względem od innych umów prawa pracy oraz umów cywilnoprawnych zawieranych przez pracownika i pracodawcę. Ograniczenia zakresu materii prawnej regulowanej na drodze klauzul autonomicznych wynikają z natury (charakteru) tych klauzul oraz umów głównych — umów o pracę.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Przybyłowicz, Ariel. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108978   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.117.11

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3944. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 117, s. 133-145

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 13, 2020

Number of object content hits:

261

Number of object content views in PDF format

264

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118671

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information