Object

Title: Zatrudnienie w spółdzielni socjalnej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zatrudnienie w spółdzielni socjalnej

Alternative title:

Employment in a social cooperative

Creator:

Jaworska, Katarzyna

ORCID:

0000-0003-0018-2775

Subject and Keywords:

employment   social cooperative   social economy   labour law   cooperative law  
zatrudnienie   spółdzielnia socjalna   ekonomia społeczna   prawo pracy   prawo spółdzielcze

Abstract:

A social cooperative is a rather specific entity operating on the labour market. Its principal task is the social and professional reintegration of its members rather than gainful activity. The legislator has curtailed the group of people who can be founders and later members of the cooperative. At the same time, members must remain legally bound to the cooperative. The preferred basis for employment is a cooperative contract of employment, but it is permissible to entrust work on the basis of a civil-law contract under certain conditions. This raises the problem of the actual possibility of achieving the objectives of a social cooperative and the composition of its bodies in respect of activities performed under the labour law. The issues indicated above encourage reflection on employment in a social cooperative.  

Spółdzielnia socjalna jest dość specyficznym podmiotem funkcjonującym na rynku pracy. Jej podstawowym zadaniem jest reintegracja społeczna i zawodowa jej członków, a nie działalność zarobkowa. Ustawodawca ograniczył krąg osób, które mogą być założycielami, a następnie członkami spółdzielni. Jednocześnie członkowie muszą pozostawać ze spółdzielnią w więzi prawnej. Preferowaną podstawą zatrudnienia jest spółdzielcza umowa o pracę, jednak dopuszczalne jest pod pewnymi warunkami powierzenie pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Na tym gruncie pojawia się problem faktycznej możliwości realizacji celów spółdzielni socjalnej oraz składu jej organów w zakresie dokonywania czynności z zakresu prawa pracy. Wskazane kwestie skłaniają do podjęcia rozważań nad zatrudnieniem w spółdzielni socjalnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Przybyłowicz, Ariel. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108970   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.117.3

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3944. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 117, s. 29-36

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 13, 2020

Number of object content hits:

798

Number of object content views in PDF format

804

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118663

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Zatrudnienie w spółdzielni socjalnej Jan 12, 2023

This page uses 'cookies'. More information