Obiekt

Tytuł: Ewolucja węgierskiego modelu zarządzania sądownictwem i samorządu sędziowskiego na Węgrzech w latach 1989–2019

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Ewolucja węgierskiego modelu zarządzania sądownictwem i samorządu sędziowskiego na Węgrzech w latach 1989–2019

Tytuł odmienny:

The evolution of the Hungarian model of judicial management and judicial self-government in Hungary in the years 1989–2019

Autor:

Grabowski, Radosław   Halász, Ivan

ORCID:

0000-0003-3362-7363   0000-0002-5248-4217

Temat i słowa kluczowe:

Hungary   organisation of the judiciary   judicial self-government   constitution  
Węgry   organizacja sądownictwa   samorząd sądowniczy   konstytucja

Opis:

Tyt. tomu: Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich

Abstrakt:

The Hungarian constitutional system after 1989 was initially subject to evolutionary changes. The previously binding constitution was only amended, although in most countries of the region the new constitutions created new system concepts. This also concerned the organisation of the judiciary, which in Hungary for a long time remained under the influence of the doctrine formed in the time of the socialist state. Significant corrections in this respect did not take place until 1997, but the solutions and institutions created at that time — including judicial self-government — survived for only slightly more than a decade. The political parties that came to power in 2010 adopted a new Basic Law and made far-reaching transformations in the field of symbolism, constitutional principles and the system of constitutional organs. Both the scope of the changes and the way they were carried out provoked resistance from various environments, including judges, whose influence on the organisation of the judiciary and its functioning was significantly reduced. The dispute that occurred was the subject of debate throughout Europe, and the institutions of the Council of Europe and the European Union were involved in resolving it.  
Węgierski system konstytucyjny po 1989 roku początkowo podlegał zmianom ewolucyjnym. Wcześniej obowiązująca konstytucja została jedynie zmieniona, mimo że w większości krajów regionu nowe konstytucje stworzyły nowe koncepcje systemowe. Dotyczyło to także organizacji sądownictwa, która na Węgrzech przez długi czas pozostawała pod wpływem doktryny utworzonej w czasach państwa socjalistycznego. Znaczące korekty w tym zakresie nastąpiły dopiero w 1997 roku, ale stworzone wówczas rozwiązania i instytucje — w tym samorząd sądowniczy — przetrwały jedynie nieco ponad dekadę. Partie polityczne, które doszły do władzy w 2010 roku, uchwaliły nową Ustawę Zasadniczą i dokonały daleko idących przekształceń w dziedzinie symboli, zasad konstytucyjnych i systemu organów konstytucyjnych. Zarówno zakres zmian, jak i sposób ich przeprowadzenia wywołały opór ze strony różnych środowisk, w tym sędziów, których wpływ na organizację sądownictwa i jego funkcjonowanie został znacznie zmniejszony. Spór był przedmiotem debaty w całej Europie, a instytucje Rady Europy i Unii Europejskiej angażowały się w jego rozwiązanie.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Balicki, Ryszard. Red.   Grabowska, Sabina. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.

Data wydania:

2019

Data zastrzeżenia praw autorskich.:

2019

Typ zasobu:

text  
tekst

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108949

DOI:

10.19195/0137-1134.119.17

Źródło:

PAd P 101660 II

Język:

pol   eng

Powiązanie:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3946. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 119, s. 171-180

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest wersją:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Opis www:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

24 lis 2021

Data dodania obiektu:

10 cze 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

12

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

12

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118629

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji