Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ewolucja węgierskiego modelu zarządzania sądownictwem i samorządu sędziowskiego na Węgrzech w latach 1989–2019

Creator:

Grabowski, Radosław   Halász, Ivan

ORCID:

0000-0003-3362-7363   0000-0002-5248-4217

Subject and Keywords:

Węgry   organizacja sądownictwa   samorząd sądowniczy   konstytucja

Description:

Tyt. tomu: Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich

Abstract:

Węgierski system konstytucyjny po 1989 roku początkowo podlegał zmianom ewolucyjnym. Wcześniej obowiązująca konstytucja została jedynie zmieniona, mimo że w większości krajów regionu nowe konstytucje stworzyły nowe koncepcje systemowe. Dotyczyło to także organizacji sądownictwa, która na Węgrzech przez długi czas pozostawała pod wpływem doktryny utworzonej w czasach państwa socjalistycznego. Znaczące korekty w tym zakresie nastąpiły dopiero w 1997 roku, ale stworzone wówczas rozwiązania i instytucje — w tym samorząd sądowniczy — przetrwały jedynie nieco ponad dekadę. Partie polityczne, które doszły do władzy w 2010 roku, uchwaliły nową Ustawę Zasadniczą i dokonały daleko idących przekształceń w dziedzinie symboli, zasad konstytucyjnych i systemu organów konstytucyjnych. Zarówno zakres zmian, jak i sposób ich przeprowadzenia wywołały opór ze strony różnych środowisk, w tym sędziów, których wpływ na organizację sądownictwa i jego funkcjonowanie został znacznie zmniejszony. Spór był przedmiotem debaty w całej Europie, a instytucje Rady Europy i Unii Europejskiej angażowały się w jego rozwiązanie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Grabowska, Sabina. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.119.17

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3946. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 119, s. 171-180

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm